صفحه‌ی ویژه‌ی

doost

آخرین مطالب :


باد بی نیازی سروش


پیام تبریک نوروز مرکز جهانی بهائی خطاب به بهائیان و مردم شریف ایران


ترجمه‌ای از پیام نوروز ۱۳۹۹ مرکز جهانی بهائی، بیت ‌العدل اعظم، حاوی بحران بهداشتی و بیماری جدید


نظر عالم مسلمان فلسطینی دربارۀ امر بهائی


شهردار و رهبران دینی عکا در مراسمی مقام حضرت عبدالبهاء را گرامی‌ داشتند


۵۸۰۰ سال جنگ در تاریخ ۶۰۰۰ سالۀ بشر!


ترجمه‌ای از نامۀ دارالانشاءِ بیتُ ‌العدلِ اَعظم مورّخ ۱ دسامبر ۲۰۱۹ دربارۀ سیاست و بهائیان ایران و کم و کیف گقتمان های عمومی در جهان


پیام ۲۹ نوامبر ۲۰۱۷ بیت العدل اعظم، مرکز جهانی بهائی، در پاسخ راجع به مشارکت جامعهٔ بهائی در مبحث تغییرات آب و هوایی حاصل دست بشر


«زین قصّه هفت گنبدِ اَفلاک پُرصداست دُنْ کیشوتَش مَدانْ نِدا نِدایِ خداست»


«امرت را به قلم نصرت نمودی؛ تصویری از ظهور و پیام حضرت بهاءُالله»


«صُورِ اِسرافیلِ مالِکِ اَنام؛ نتیجۀ بهائی ستیزی سال های ۱۳۳۴، ۱۳۴۲، ۱۳۵۷ ه. ش.»


باب؛ آرمان‌خواهی محبوب در غرب و مبغوض در ایران


پیام ۲ آبان ۱۳۹۸ بیت العدل اعظم؛ سرزمین مقدس ایران


باب؛ دویست سال بعد؛ شبح باب بر فراز ایران در گردش است


ترجمه‌ای از پیام بیت ‌العدل اعظم ، اکتبر ۲۰۱۹، خطاب به آنان که برای بزرگداشت مبشّر بامدادی نوین گرد هم آمده‌اند


همنوایی»؛ شرط بهره‌مندی از حق تحصیل در جمهوری اسلامی


تبعیض علیه بهائیان، ضربه‌ای به پیکر ایران


حضرت بهاءُالله و رسانه های گروهی


ظهورِ حَقّ شده پیدا بیایید


نُه سال: اشعار ایّام زندان


پرسش در شیوه‌های کنونی تفکر و عمل: نگاه پارلمان اروپا به آینده


رسالۀ شیخ محمّد تقی نجفی- نصایحِ حضرت بَهاءُالله به عالَم


رسالۀ شیخ محمّد تقی نجفی- وحدتِ اَدیان و یگانگیِ نوعِ بشر


نُتردام ما کجاست؟


چپگرایی، شیشه‌ی عمر حکومت اسلامی


کوهِ کَرْمِل: کوهِ اِلهی


لوحِ دنیا- پنج آموزۀ مُثبَت


لوحِ دنیا- شرایطِ لازمۀ صلح، تفاهم و یگانگی


فروتنیِ زمین


جهان و نَفْسِ اَمّارۀ انسانی

آخرین نظرات توسط نویسنده doost