آقای منصور فرهنگ در اوّل انقلاب به علت شایعات و افترائاتی که علیه بهائیان زده می شد، مطالب غلط و اشتباهی را علیه بهائیان مطرح کرده بودند که اکنون پس از ۴۳ سال اعتراف می کنند که آن ادعاها و حرف ها همه دروغ و افترا بوده و عذرخواهی می کند. در ذیل پست مزبور کاربران همه عمل او را تقبیح کرده اند. بعضی کامنت ها:
– عذر خواهی فایده ای نداره/ – به برداشت من اقای فرهنگ عذر. خواهیش و ندامتش قانع کننده نیست و. دایما راه فرار. را در پیش می کرفت و اسباب تاسف هست/ – عالی بود ایکاش همه این افراد مدعی رو سوابقشون رو بکشید بیرون/ – چقدر جالب چهره همه کم کم داره رو میشه .واقعا قوانین دنیا عالی عمل می‌کنه/ – درود بر منصور فرهنگ که عذرخواهی کردی جوانمرد/ – به قول آقای شاهپور بختیار آقای خمینی همه حتی روشنفکرها را … کرد (عبارت مؤدبّانۀ آن: فریب داد) و یکی از آنها نیز آقای فرهنگ بود که در اینجا خودشان می گویند به شایعه ها توجّه کردند و حرف های اشتباه مزبور را زدند. همین اظهار نظرهای اشتباه و افتراآمیز بود که خون بیش از ۲۳۰ بهائی را ریخت و هزاران نفر را زندانی کرد و هزاران نفر را از کار و دانشگاه اخراج کرد و بسیاری ستم های دیگر بر بهائیان وارد ساخت که هنوز هم ادامه دارد. امّا در مورد حقوق بشر که ایشان می گویند بهائیان دربارۀ آن اقدامی نمی کنند باید عرض کنم باز هم اشتباه می کنند زیرا بهائیان به روش آئینشان دقیقاً دربارۀ حقوق همۀ انسان ها چه در ایران و چه در جهان، هم از بُعدِ عقیدتیشان و هم از نظر اقدامات عملیشان فعال اند و هم اکنون آثارش آشکار است. در این مورد پیشنهاد می کنم آقای فرهنگ دو مقالۀ زیر و یادداشت های آن دو را مطالعه کنند. با احترام/ مقالۀ « وجوهی از مبانی حقوق بشر و آزادی عقیده و وجدان در دیانت بهائی» در اینجا: https://velvelehdarshahr.org/node/522
و مقالۀ « تقاضا از آقای سروش برای بازنگری نظراتشان راجع به بهائیان در برنامۀ پرگار» در اینجا:
https://news.gooya.com/2019/03/post-24230.php
// – جنابِ فرهنگ، اول “اعتراف به تهمت” و بعد هم عذرخواهی، نه ماستمالی و دروغگویی و فرار از اصلِ مطلب بوسیله عذرخواهی.ا
هرگز یک تحلیل درست و منصفانه از شما نشنیده ام. شما نمونه بارز یک فسیلِ منجمد و مرتجعِ پنجاه و هفتی هستید.ا
البته و متاسفانه امثالِ شما کم هم نیستند

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)