صفحه‌ی ویژه‌ی

CHAKAMEH

آخرین مطالب :


رکب خوردن سریال “گاندو” از “ماله کش اعظم”! امریکا!


خامنه ای از ترس و شرم قایم شده؛ عقبه اش در عراق و سوریه و یمن و لبنان در حال فروپاشی است!


و اما آقای مهدی خلجی عزیز؛ خامنه ای و نتانیاهو هردو بر روی دیوار مخروبۀ ایران یادگاری می نویسند!


منصف باشیم و به مؤمنان حزب اللهی حق بدهیم. آنان از سوی خامنه ای دُور خورده اند و خیانت دیده اند!


آقای کروبی عزیز! جراحی سادۀ شما توسط وزیر؛ طنز تلخ و تمسخر ملت است! “Iran is great”


مصیبتی بنام “خانم افخم”! او “آغوش”ِ ایرانی نیست.


رضا کیانیان هنرمند؛ لطفاً دستم را خط نزن، بگذار بنویسم: “خندوانه” بلاهت محض است! و سرافراز یک فاشیست.


سونامی توافق در تهران: از رهبر تا گماردگانش همه دروغ می گویند تا حزب اللهی های هموطنم را فریب بدهند!


می خواهم به خانه برگردم: اعلان “عفو عمومی” گام بعدی در اثبات صداقت زوج خامنه ای – روحانی!