صفحه‌ی ویژه‌ی

bahrami azam

آخرین مطالب :


خانه ای از مقوا و بی مهری


فقدان مدیریت اب و نگاه تبعیض امیز در زاینده رود

سفره ایرانیان ، فقیرانه یا مسموم !


دختران دشت، دختران انتظار


من در جغرافیای جهان سقف خانه ام را گم کرده ام*

آخرین نظرات توسط نویسنده bahrami azam

    نطری یافت نشد.