صفحه‌ی ویژه‌ی

bahrami azam

آخرین مطالب :


خانه اي از مقوا و بي مهري


فقدان مدیریت اب و نگاه تبعیض امیز در زاینده رود

سفره ايرانيان ، فقيرانه يا مسموم !


دختران دشت، دختران انتظار


من در جغرافياي جهان سقف خانه ام را گم كرده ام*

آخرین نظرات توسط نویسنده bahrami azam

    نطری یافت نشد.