بایگانی

بیانیه جمعی از فمینیست‌ها و هنرمندان علیه خشونت جنسی بابک اطمینانی «نقاش و مدرس نقاشی»

چرا مردم نسبت به روایات خشونت جنسی بی‌تفاوت می‌شوند؟

 آزارگران علی‌رغم درک مفهوم رضایت جنسی آن را نادیده می‌گیرند

نگاهی به همه انتقادات و واکنش‌های شکل گرفته پیرامون بیانیه جریان روایتگری خشونت جنسی:  تکثر در غای …

«من هم» و رهایی جنسی

درباره انتقادات به بیانیه جمعی: عاملیت زنانه و روایات خشونت جنسی

شهرزاد روایتگر و جنبش من هم

درباره حاشیه‌های مداخلات مردانه پیرامون بیانیه نقد جنبش می‌تو خطاب به مردان: همراهی آری، جلوداری …

در فقدان همدلی و سوار بر گزاره‌های نادرست

پاسخ صفحه من هم ایران به بیانیه ای با عنوان «نگاهی به دوسال جریان روایتگری»

شما ناامید کننده‌اید! درباره بیانیه‌‌ی نگاهی به دو سال جریان روایتگری خشونت جنسی

بیانیه‌ای جمعی؛ نگاهی به دو سال جریان روایتگری خشونت جنسی

وقتی با هویت خودت فریاد می‌زنی

آشفتگی در سطح یا ریشه‌یابی سازماندهی شده؟ (نقدی به جنبش “من هم” در ایران)

روایتی تازه از آزار جنسی در مطبوعات ایران

روایت‌هایی از زنان کارتن خواب در مورد تجاوز و تعرض جنسی

کمپین «MeToo» بر علیه رسوایی جنسیتی در مراکز فرهنگی و هنری و اداری جهان!

روایت: «من هم»… اما

نقدهای جودیت باتلر به جنبش «من هم»