بایگانی

چند طرح و کارتون از ستاره گلپایگانی

چند طرح و کارتون از فهیمه علوی

نمایش کوییر در انیمیشن‌های سریالی برای کودکان و نوجوانان

«ما و دیکتاتور» طرحی از ایمان رضایی

آبان ادامه دارد – طرحی از ایمان رضایی

«ابراهیم رئیسی، از فرشته مرگ تا فرشته نجات» طرحی از ایمان رضایی

طالبان – طرحی از هما اسکندری

غده سرطانی به نام طالبان – طرحی از ایمان رضایی

دیوار را بشکن – طرحی از ایمان رضایی 

کابوس‌های دیکتاتور – طرحی از ایمان رضایی

خوزستان – طرحی از ایمان رضایی

تلاش انگشت شصت – طرحی از ایمان رضایی

قدرت کارگر – طرحی از ایمان رضایی

نه به #انتخابات‌۱۴۰۰ – طرحی از ایمان رضایی

«زمان تعویض» طرحی از ساناز باقری

“جمهوری اسلامی فرزندانش را می‌بلعد” – طرحی از ایمان رضایی

برای اسماعیل خویی – طرحی از ایمان رضایی

ماجرای ابراهیم: رد خون – طرحی از ایمان رضایی

«آتش افروز منطقه» طرحی از ایمان رضایی

طرحی از هما اسکندری به مناسبت ۲۲ اردیبهشت، تولد نیکتا اسفندانی

«تنها در میدان» طرحی از ایمان رضایی به مناسبت روز آزادی مطبوعات 

«برای کردیا مولانی» طرحی از ایمان رضایی

«مقام زن» طرحی از ساناز باقری

نفوذ – طرحی از ساناز باقری

«مانع اصلی» – طرحی از ایمان رضایی

طرحی از ایمان رضایی – نه به جمهوری اسلامی

طرحی از هما اسکندری «کارزار مردمی نه به جمهوری اسلامی»

قطعی اینترنت و قتل عام مردم در سیستان و بلوچستان – طرحی از ساناز باقری

مُرده بر دار – طرحی از ایمان رضایی

۲۳۳ اعدام در سال کرونا – طرحی از ایمان رضایی