بایگانی

«قاسم قربونی میخواست» – طرحی از ساناز باقری

واکسن کرونای ملی – طرحی از عابد زارعی

پرچم سفید – طرحی از عابد زارعی

دختران خیابان انقلاب – طرحی از هما اسکندری

طرحی از هما اسکندری در واکنش به اعدام روح الله زم

طرحی به مناسبت ۱۰ آذر، روز جهانی حقوق بشر از ساناز باقری

مادران دادخواه – طرحی از ساناز باقری

طرحی از هما اسکندری به بهانه «حملات اخیر اسلام‌گرایان افراطی»

«جنگ با آزادی بیان» – طرحی از ایمان رضایی

«در پناه اسلام» – طرحی از ایمان رضایی

حجاب اجبارى‎ – طرحی از هما اسکندری

طرحی از هما اسکندری به مناسبت ۱۰ اکتبر، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام

گرداندن مهتمان در ملأعام – طرحی از ساناز باقری

پدر امیر حسین مرادی زندانی سیاسی محکوم به اعدام خودکشی کرد – طرحی از ساناز باقری

تبعید تنبیهی سهیل عربی به زندان رجایی شهر – طرحی از ساناز باقری

نسرین ستوده – طرحی از هما اسکندری

حجاب اجباری – طرحی از هما اسکندری

«توییت ترامپ باعث اعدام نوید افکاری شد!» – طرحی از ساناز باقری

طرحی از ایمان رضایی در واکنش به اعدام «نوید افکاری»

به یاد پویا بختیارى – طرحی از هما اسکندری

طرحی از هما اسکندری – حجاب اجباری

شکستن سکوت – طرحی از ساناز باقری

حجاب اجبارى – طرحی از هما اسکندری

محرم و سوگواری در دوران کرونا – ‎طرحی از ساناز باقری

«ما» – ‎طرحی از ساناز باقری

اعدام نکنید – ‎طرحی از ساناز باقری

«ماشین عدالت جمهوری اسلامی» – طرحی از ایمان رضایی

روز آزادى آتنا دائمى و باز هم حکم جدید …/ طرحی از هما اسکندری

قرارداد ۲۵ ساله‌ی جمهوری اسلامی با چین – ‎طرحی از ساناز باقری

قتل ناموسی – ‎طرحی از ساناز باقری