سید حسن نصر الله، دبیرکل حزب الله لبنان گفت که آماده است سوخت ایران را رایگان وارد لبنان کند.

طرحی از ستاره گلپایگانی با شناسه اینستاگرام: setare.golpaigani@

طرحی از ستاره گلپایگانی با شناسه اینستاگرام: setare.golpaigani@