بایگانی

بیانیه جمعی از دانشجویان و دانش آموختگان مارکسیست دانشگاه‌های ایران به مناسبت روز دانشجو

چند دهه شوک درمانی در ایران

دکترین شوک

کدام یارانه؟

خصوصی‌سازی‌ ناقض قانون اساسی است و باید متوقف شود

شورش علیه نئولیبرالیسم، فساد سیستماتیک و نظم غیردمکراتیک

به بهانه پرده‌برداری محمد قوچانی از پروژه جدید «کدام؟» کدام سرمایه‌داری؟ کدام نئولیبرالیسم؟

دانشگاه پولی: نئولیبرالیسم، دانشگاه و سیاست‌زدایی

نئولیبرالیسم ما را فریب داده؛ کنش فردی راه مقابله با تغییر اقلیم نیست

ماهیت ساختار اقتصاد سیاسی ایران در گفت‌وگو با پرویز صداقت

تروریسم، سپاه پاسداران و نمایشی دیگر

حتی در دوره‌های رونق نیز به تامین نیازهای اساسی کارگران و خانواده‌هایشان توجه نشد/ جامعه کارگری ب …

اگر مبارزه طبقاتی را نفهمیم، هیچ‌چیز نفهمیده‌ایم

اعتصاب رانندگان کامیون برزیل

بعد از ایران، اینک برزیل : نگاهی به اعتصاب رانندگان و کامیون‌داران

چرا امروز دیگر انقلاب ممکن نیست

گفتگو با «جف هو» نویسنده کتاب «شهر خاموش نشده» فضای عمومی، تظاهرات و دموکراسی

گفت‌وگو با جان بلامی فاستر و کوین اندرسون: نئولیبرالیسم در بحران

اثر مشروطه‌ستیزی بر نظام اقتصادی در ایران امروز

منتقدان لیلی گلستان بیشتر دروغ می‌گویند

چرا آن‌ها پیروز می‌شوند؟

نئولیبرالیسم پیشرفت‌خواه چیست؟ (بخش دوم و پایانی)

نئولیبرالیسم پیشرفت‌خواه چیست؟

جنبش کارگری و عروج پارادایم جدیدنئولیبرالیسم حار و مهاجم!

میراث رفسنجانی پدر نئولیبرالیسم ایران

جنگ همه در برابر خودشان: زندگی در جهان نئولیبرالیستی

اعتدال اسم دیگر نولیبرالیسم است

از ما ست، گیرم که بر ما ست:ناکارسازیِ قانون کار

نگاهی نو، کنجکاو، آزاد وبی پروا، وگاهی رویائی

نظام مالیاتی ایران؛ بازتولید «رابین هودِ وارونه»

بررسی مختصر نولیبرالیسم و پی‌آمدهای آن