بایگانی

استراتژی نهادهای صنفی و مدنی در برابر روایت‌های زهرآگین و سمی

چهار تن از معلمان بازداشتی زیر «بازجویی‌های شدید و اتهامات امنیتی» قرار دارند

سازمان‌های حقوق بشری باید ادبیات حقوق بشری را بومی‌سازی کنند؛ گفتگو با امیرسالار داوودی

گسترش فشارهای امنیتی بر اعتراضات معلمان: لزوم باز اندیشی در استراتژی‌ها و تاکتیک‌ها

اسکندر لطفی سخنگوی شورای هماهنگی در گفتگو با علی کلائی: راهی جز کنش میدانی برای معلمان باقی نمانده

در نشست مجازی فعالان صنفی معلمان و کارگران چه گذشت: احیای مجامع عمومی الویت سازمان‌یابی تشکل‌های …

بررسی سازوکار تشکیلاتی خانه کارگر: قسمت دوم از مجموعه گزارش تحلیلی خانه کارگر در جغرافیای سیاسی قد …

سه پایه‌ی جریان صنفی

خانه کارگر در جغرافیای سیاسی قدرت ایران: بخش اول – بررسی وضعیت فعالیت خانه کارگر از زمان تاسیس ت …

موانع ساختاریِ «همگرایی» معلمان و کارگران

پشتیبانی از مبارزات به حق کارکنان حمل و نقل کامیونی در سراسر کشور

در آستانه‌ی سال نو، فعالان صنفی را آزاد کنید | بیانیه‌ی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران

بیانیه مشترک در بارۀ حداقل دستمزد در سال ١٣٩۷

تداوم سرکوب روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی؛ بازی با جان زندانیان

آگاهی اجتماعی برای پیوند ارگانیک بین فعالین حوزه‌های مختلف فراهم نیست

کارکرد نهادهای صنفی درایران / میزگردی با حضور فعالان صنفی معلمان و کارگران