بایگانی

«زمان تعویض» طرحی از ساناز باقری

«مقام زن» طرحی از ساناز باقری

نفوذ – طرحی از ساناز باقری

قطعی اینترنت و قتل عام مردم در سیستان و بلوچستان – طرحی از ساناز باقری

«تشنه خون» طرحی از ساناز باقری

«سالگرد انقلاب ویرانی» طرحی از ساناز باقری

«قاسم قربونی میخواست» – طرحی از ساناز باقری

طرحی به مناسبت ۱۰ آذر، روز جهانی حقوق بشر از ساناز باقری

مادران دادخواه – طرحی از ساناز باقری

گرداندن مهتمان در ملأعام – طرحی از ساناز باقری

پدر امیر حسین مرادی زندانی سیاسی محکوم به اعدام خودکشی کرد – طرحی از ساناز باقری

تبعید تنبیهی سهیل عربی به زندان رجایی شهر – طرحی از ساناز باقری

«توییت ترامپ باعث اعدام نوید افکاری شد!» – طرحی از ساناز باقری

شکستن سکوت – طرحی از ساناز باقری

عذرخواهی – ‎طرحی از ساناز باقری

محرم و سوگواری در دوران کرونا – ‎طرحی از ساناز باقری

«ما» – ‎طرحی از ساناز باقری

اعدام نکنید – ‎طرحی از ساناز باقری

قرارداد ۲۵ ساله‌ی جمهوری اسلامی با چین – ‎طرحی از ساناز باقری

قتل ناموسی – ‎طرحی از ساناز باقری