صفحه‌ی ویژه‌ی

webnavard

رندی دیدم نشسته بر خنگ زمین نه کفر و نه اسلام و نه دنیا و نه دین نه حق نه حقیقت نه شریعت نه یقین اندر دو جهان کرا بود زهره این خیام من وب نورد هستم. این می خواهم مطالبی د ر وب اینترنت پیدا می کنم که حایز اهمیت معرفی دارد، بازنشر دهم.

آخرین نظرات توسط نویسنده webnavard

    نطری یافت نشد.