صفحه‌ی ویژه‌ی

sansm

آخرین مطالب :


روش‌شناسی کاربردی بی‌نهایت‌گرایی – زندگی اجتماعی در یک ایالت هند (قسمت چهارم) – دکتر کورش عرفانی


چگونه نکات مثبت نظام آموزشی ژاپن را در ایران پیاده کنیم؟ (قسمت اول) – دکتر کورش عرفانی


اهمیت پرسشگری در ایجاد تحول تاریخی در ایران (قسمت هفتم) – دکتر کورش عرفانی


برای نجات ایران به یاری یکدیگر بشتابیم – دکتر کورش عرفانی


اهمیت پرسشگری در ایجاد تحول تاریخی در ایران (قسمت هشتم) – دکتر کورش عرفانی


ایران، تایوان، اوکراین: سه کشور و یک مسیٔله کورش عرفانی، ۲۷ فروردین ۱۴۰۰


برنامه‌ی کاوه‌ی آهنگر: افتادن سرنوشت ایران به دست بیگانگان در سایه‌ی ضعف رژیم ورشکسته


اهمیت پرسشگری در ایجاد تحول تاریخی در ایران (قسمت ششم) – دکتر کورش عرفانی


روش‌شناسی کاربردی بی نهایت گرایی – زندگی اجتماعی در یک ایالت هند (قسمت سوم) – دکتر کورش عرفانی


اهمیت پرسشگری در ایجاد تحول تاریخی در ایران (قسمت پنجم) – دکتر کورش عرفانی


برنامه‌ی کاوه‌ی آهنگر: بن بست رژیم ورشکسته میان تسلیم یا محو – کورش عرفانی


اهمیت پرسشگری در ایجاد تحول تاریخی در ایران (قسمت چهارم) – دکتر کورش عرفانی


شرکت‌های دانش بنیان و نقش بالقوه‌ی آنها در شکوفاسازی اقتصاد ایران (قسمت هشتم) – دکتر کورش عرفانی


برنامه ویژه شماره ۱۴۹: نزدیک شدن به احتمال فروپاشی (۱) – دکتر کورش عرفانی


اهمیت پرسشگری در ایجاد تحول تاریخی در ایران (قسمت سوم) – دکتر کورش عرفانی


برنامه به سوی ایران آباد: ضرورت برخورد فعال شهروندان با شرایط دشوار معیشتی در سال جاری


اهمیت پرسشگری در ایجاد تحول تاریخی در ایران (قسمت دوم) – دکتر کورش عرفانی


اهمیت پرسشگری در ایجاد تحول تاریخی در ایران (قسمت اول) – دکتر کورش عرفانی


روش‌شناسی کاربردی بی نهایت‌گرایی – بحران زیست محیطی در پسماند در قزوین (قسمت سوم) – دکتر کورش عرفانی


فرایند تسلیم رژیم ضد مردمی در مقابل مردم – دکتر کورش عرفانی


برنامه‌ی کاوه‌ی آهنگر: حراج خانه‌ی ملت ایران در مقابل چشمان او و ضرورت نجات آن


شرکت‌های دانش بنیان و نقش بالقوه‌ی آنها در شکوفاسازی اقتصاد ایران (قسمت هفتم) – دکتر کورش عرفانی


چالش‌های زیست محیطی ایران و زمینه‌های شغل آفرینی در آن (قسمت چهارم) – دکتر کورش عرفانی


برنامه‌ی به سوی ایران آباد: روش‌های مناسب برای مقابله با اقدامات وطن فروشانه‌ی رژیم [مهندس کامران مهرپور]


چالش‌های زیست محیطی ایران و زمینه‌های شغل‌آفرینی در آن (قسمت سوم) – دکتر کورش عرفانی


روش‌شناسی کاربردی بی‌نهایت‌گرایی – زندگی اجتماعی در یک ایالت هند (قسمت دوم) – دکتر کورش عرفانی


شرکت‌های دانش بنیان و نقش بالقوه‌ی آنها در شکوفاسازی اقتصاد ایران (قسمت ششم) – دکتر کورش عرفانی


شرکت‌های دانش بنیان و نقش بالقوه‌ی آنها در شکوفاسازی اقتصاد ایران (قسمت پنجم) – دکتر کورش عرفانی


قرارداد ایران و چین: راهکار کوتاه مدت برای یک مشکل درازمدت – کورش عرفانی


روش‌شناسی کاربردی بی‌نهایت‌گرایی – بحران زیست محیطی در پسماند در قزوین (قسمت بیستم) – کورش عرفانی

آخرین نظرات توسط نویسنده sansm

    نطری یافت نشد.