صفحه‌ی ویژه‌ی

ppari

آخرین مطالب :


جمهوری اسلامی وقتیه که رئیس مجلسش دزد، رئیس جمهورش یک آدمکش، رئیس قوه قضائیه اش یک لات و رهبرش یک الدنگ باشه!


برخی از عادت‌های بد مسلمانان ایران


مراسم گرداندن محکومان با لباس زنانه


چرا مسلمان نیستم – قسمت چهارم: قوانین وحشیانه، عقب‌مانده و تبعیض‌آمیز


چرا مسلمان نیستم – قسمت سوم: جنگ و جنگ طلبی در اسلام


فعل حرام آخوندها: ارتزاق از راه دین حرام است!


اعداد سالانه شاخص و نرخ تورم در سال‌های ۱۳۵۷ – ۱۳۹۹ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران


گوشه‌هایی از نقش منفی روحانیون در تاریخ ایران


چرا مسلمان نیستم – قسمت دوم :اسلام دین شیون و زاری و غم و غصه


چرا مسلمان نیستم – قسمت اول: نابرابری زن و مرد در اسلام!

آخرین نظرات توسط نویسنده ppari

    نطری یافت نشد.