پرسش: چرا در لایحه حجاب و عفاف اشاره ای به خانه های عفاف(فاحشه خانه های اسلامی) نشده است؟

پرسش: چرا در لایحه حجاب و عفاف اشاره ای به خانه های عفاف(فاحشه خانه های اسلامی) نشده است؟

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)