اسلام خامنه ای از نوع اسلام آدمکشی، مهسا کشی، آرمیتا کشی، داعشی و یزیدی است، من به این نوع اسلام کافر هستم!

اسلام خامنه ای از نوع اسلام آدمکشی، مهسا کشی، آرمیتا کشی، داعشی و یزیدی است، من به این نوع اسلام کافر هستم!

این چه نوع اسلامی است که ۴۴ سال است که آدم می کشد و مملکت در آن تا خرخره فساد، دزدی و اختلاس فرا گرفته؟

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)