صفحه‌ی ویژه‌ی

poransepand

تیم مستقل تلاش برای آزادی بانوان ایران تشکیلات سازمان یافته از سوی جنبش ملی مقاومت و نافرمانی مدنی میباشد که در نظر دارد بر پایه استراتژی مبارزات مسالمت آمیز از یک سو زنان ایران را را در داخل کشور به اعاده حقوق شهروندی و انسانی خویش بر پایه منشور حقوق بشر و میثاقهای حقوق مدنی آشنا و ترغیب نماید و از سوی دیگر جامعه زنان ایران را با شرایط طبیعی و انسانی بانوان در جهان آشنا و مرتبط سازد..... این صفحه علاوه بر مبارزه با آپارتاید جنسیتی در ایران برای بروز سازی خبر و منابع جهان مدرن زنان از سلامتی تا نوپردازی و مد نیز خواهد پرداخت...... هدف ما فروریزی دیوار خرافات و ارتجاع و آپارتاید جنسیتی است که نیروی قدرتمند و خردمند بانوان ایرانی را در ایران با پوشش اجباری و قوانین ضد زن محاصره کرد ه ؛ میباشد. ....... با انتشار این صفحه و تصاویر و پست های آن به این شیرزنان داخل کشور کمک نمایید و فراموش نکنید که ما همیشه به انتقادات و پیشنهادات همه بازدید کنندگان موافق و مخالف خود علاقمند هستیم /// یاد آوری میشود ما مانند برخی ! توان پرداخت هزینه گزاف به فیسبوک و پولی برای پرداخت به جراید خارجی برای رپرتاژ آگهی نداریم و بنای این کمپین را بر پیشتیبانی همه ایرانیان در فضای مجازی گذاشته ایم با سپاس پوراندخت سپند بختیاری دبیر تیم مستقل تلاش برای آزادی بانوان در ایران / To Support #Iranian #Women please #like this Page and #Share it #Freedom for Iranian Women ( #Women #Rights #Supporters) #human #right #Iran https://www.facebook.com/banouan

آخرین مطالب :


کمپین آزادی برای بانوان ایرانی در فیسبوک

آخرین نظرات توسط نویسنده poransepand

    نطری یافت نشد.