528740-du-17-au-20-decembre-2010-l-artiste-637x0-2

IMG2
تیم مستقل تلاش برای آزادی بانوان ایران تشکیلات سازمان یافته از سوی جنبش ملی مقاومت و نافرمانی مدنی میباشد که در نظر دارد بر پایه استراتژی مبارزات مسالمت آمیز از یک سو زنان ایران را را در داخل کشور به اعاده حقوق شهروندی و انسانی خویش بر پایه منشور حقوق بشر و میثاقهای حقوق مدنی آشنا و ترغیب نماید و از سوی دیگر جامعه زنان ایران را با شرایط طبیعی و انسانی بانوان در جهان آشنا و مرتبط سازد…..
این صفحه علاوه بر مبارزه با آپارتاید جنسیتی در ایران برای بروز سازی خبر و منابع جهان مدرن زنان از سلامتی تا نوپردازی و مد نیز خواهد پرداخت……
هدف ما فروریزی دیوار خرافات و ارتجاع و آپارتاید جنسیتی است که نیروی قدرتمند و خردمند بانوان ایرانی را در ایران با پوشش اجباری و قوانین ضد زن محاصره کرد ه ؛ میباشد. …….
با انتشار این صفحه و تصاویر و پست های آن به این شیرزنان داخل کشور کمک نمایید و فراموش نکنید که ما همیشه به انتقادات و پیشنهادات همه بازدید کنندگان موافق و مخالف خود علاقمند هستیم ///
یاد آوری میشود ما مانند برخی ! توان پرداخت هزینه گزاف به فیسبوک و پولی برای پرداخت به جراید خارجی برای رپرتاژ آگهی نداریم و بنای این کمپین را بر پیشتیبانی همه ایرانیان در فضای مجازی گذاشته ایم

با سپاس پوراندخت سپند بختیاری
دبیر تیم مستقل تلاش برای آزادی بانوان در ایران

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)