صفحه‌ی ویژه‌ی

m.saeed.t

بنده متولد بهمن 1347 هستم ساکن بلوچستان شهرستان سراوان . در سال 1368 در آموز ش و پرورش بعنوان آموزگار استخدام شدم و در سال 1385 بعلت مبارزه با تبعیض و ظلم ستیزی نسبت به مردم مظلوم بلوچستان مجبور به هجرت شدم

آخرین نظرات توسط نویسنده m.saeed.t

    نطری یافت نشد.