صفحه‌ی ویژه‌ی

ف.نادری پور

آخرین مطالب :


موضع مصدق در برابر خمینی چه بود؟ راه مصدق راه بختیار و صدیقی بود یا راه کسانی‌که با خمینی همراه شدند؟!


رشید میگفت مادرم هیچکس را جز من ندارد ، اگر اعدامم کنند…


نامه پدری زندانی به دخترش در آغاز سال تحصیلی و فرجامی به تلخی گل‌های داوودی

ایرج مصداقی

از”زندانی مقاوم” تا “تواب تشنه به خون”!دشمنی مجاهدین با ایرج مصداقی از کجا آغاز شد؟

28 مرداد 32

۲۸مرداد۳۲ ، کودتا یا رستاخیز ملی؟! مردم یا اوباش؟! از زبان چند شاهد عینی


اعدام نوه “ابوذر زمان” به حکم امام امت!

حمید اشرف

حمید اشرف؛شرحی از سرگذشت چه‌گوارای ایران!

تظاهرات سی خرداد 60

تظاهرات مسالمت‌آمیز ۳۰ خرداد ۶۰ و دروغ‌های رژیم و عواملش درباره این تظاهرات


۳۰ خرداد ۶۰ و «غنی سازی» دروغ و «توسعه» جعل در دستگاه رژیم


آیا آمار “۱۷هزار شهید ترورِ” ادعایی رژیم ج.ا واقعیت دارد؟!یا جعلیست برای توجیه اعدام‌های دهه۶۰ ؟

ارژنگ و ناصر شایگان شام اسبی معروف به دانه و جوانه

بررسی پایان غم انگیز دانه و جوانه ؛ حمید اشرف یا ساواک؟!

آخرین نظرات توسط نویسنده ف.نادری پور

    نطری یافت نشد.