صفحه‌ی ویژه‌ی

koohyar77

آخرین مطالب :


باید این سنگ از میان برداشتن


ز منجنیق فلک سنگ فتنه می‌بارد

آخرین نظرات توسط نویسنده koohyar77

    نطری یافت نشد.