صفحه‌ی ویژه‌ی

حمید بامیک

حمید بامیک شاعر و نوسینده افغان هزاره تبار در هشتم فوریه 1987 در منطقه دشتی عسی خان مرکز ولایت باستانی بامیان در یک خانواده فقیر و دهقان زاده، به دنیا آمد. وی در دوران کودکی در جریان جنگهای داخلی همراه خانواده اش به کویته پاکستان مهاجرت کرد و مکتب ابتدایه را در همان جا به پایان رساند. حمید بامیک بعد از سر نگونی حکومت طالبان 2001 توسط نیرویهای بین المللی به رهبری ایالات متحده امریکا در سال 2004 دوباره به افغانستان بر گشت و در ولایت کابل همراه خانواده اش ساکن شد. حمید بامیک در سال 2009 از لیسه عالی حبیبیه فارغ و بعد از سپری کردن امتحان کانکوردر سال 2010 وارد دانشگاه کابل شده و در رشته روانشناسی مشغول تحصیل شد و در سال 2013 تحصیلاتش را تا به درجه لسانس به پایان رساند. حمید بامیک برعلاوه مطالعه و تحقیق در رشته روانشناسی، تدریس زبان انگلسی در جریان تحصیل گاهی گاهی در دنیای ادبیات و خصوصآ در دنیای شعرو داستان نویسی نیز حضور می یابد و باید گفت که وی در ترجمه نیز دست بالای دارد.

آخرین نظرات توسط نویسنده حمید بامیک

    نطری یافت نشد.