صفحه‌ی ویژه‌ی

cyborg

آخرین مطالب :


جهانی بدون کار چه شکلی خواهد بود؟


جهش نولیبرالیستی


چه کسی از قرمز، زرد و آبی می‌ترسد؟


درک اقتصاد جدید گیگ


دو پرسش در باب مواد مخدر


درآمدی به نظریه‌ی شکل ارزش


پدیده‌ای به نام کارهای سرکاری


این زندگی هم به من تعلق دارد هم ندارد

آخرین نظرات توسط نویسنده cyborg

    نطری یافت نشد.