صفحه‌ی ویژه‌ی

Bahram Rahmani

آخرین مطالب :


کشتار و اعدام نمی‌تواند مادران و پدران جان‌باختگان و جوانان انقلابی را مرعوب کند


حکومت جنایت‌کار اسلامی محسن شکاری ۲۳ ساله را اعدام کرد!


نگاهی اجمالی به جنبش دانشجویی ایران و ۱۶ آذر امسال!


ورزش یکی از ابزارهای مهم برای حکومت اسلامی ایران!


حکومت بچه‌کش نمی‌خوایم نمی‌خوایم!


انقلاب نوین به رهبری زنان در ایران اجتناب‌ناپذیر است!


صدور حکم اعدام سامان یاسین و تاثیر ادبیات و هنر نوین مقاومت در جنبش‌های انقلابی!


معنی عملی شعار «توپ تانک فشفشه، آخوند بره گم بشه» چیست؟!


حکومت اسلامی به دنبال «نعمتی» به نام «جنگ» است!


سرکوب سیستماتیک زنان از تحمیل حجاب تا اسیدپاشی و قتل‌های زنجیره‌ای زنان!


«چهلم مهسا شده، کمر رژیم خم شده»!


حکومت اسلامی، دشمن درجه یک آزادی بیان و اندیشه و کودک‌کش در جهان است!


انقلاب علیه حاکمیت‌های مستبد و دیکتاتوری اجتناب‌ناپذیر است!


بنکه‌ها‌(شوراها) در کردستان و ترکمن صحرا!


یادآوری تجربه شوراها در ماه‌های پایانی حکومت پهلوی و قدرت‌گیری حکومت اسلامی ایران!


آتش‌سوزی در زندان اوین و اهمیت آزادی زندانیان سیاسی!


دمیرتاش و میزراکلی در اعتراض به قتل مهسا امینی سر خود را تراشیدند!


«زمان کوتاه و عشق ارمغان توست»


خشم و نفرت از گشت ارشاد کارساز نیست باید بهار ایرانی راه انداخت


برنده اصلی انتخابات سوئد، حزب نژادپرست دموکرات‌های سوئد است!


یازده سپتامبر، روزی که «تاریخ جهان را تغییر داد»!


در جامعه ما تشویق وجود ندارد اما تا دل‌مان بخواهد تنبیه هست


پرواز پرستوها؛ در آسمان سیاست جمهوری اسلامی ایران


تاثیر جنگ روسیه و اوکراین بر اقتصاد و انتخابات سوئد و سایر کشورهای اروپایی!

گورستان خاوران

در گرامی‌داشت جان‌باختگان دهه شصت و سال ۶۷ در زندان‌های حکومت اسلامی ایران


افغانستان جولانگاه اشغالگران و جنگ‌طلبان (بخش دهم)  


تحریف تاریخ صد ساله اخیر ایران توسط فرح پهلوی و پسرش رضا پهلوی!


یک رقم دزدی جدید جناح‌ها و نهادهای رنگارنگ حکومت اسلامی ۹۲ هزار میلیارد تومان!


دولت‌های غربی اغلب به تروریسم حکومت اسلامی ایران چشم می‌بندند!


فیلم‌های ضدجنگ اهمیت تاریخی و اجتماعی دارند

آخرین نظرات توسط نویسنده Bahram Rahmani

    نطری یافت نشد.