صفحه‌ی ویژه‌ی

Adabiat Enghlab

آخرین مطالب :


تصور غلو آمیز آبراهامیان از “من فکر میکنم” هایش


در جستجوی تصویر زن در شهر


رخداد – خیزش


“نقد بی‌رحمانه‌”ی خیزش توده‌ای آری، اما چگونه؟


حمله به ستارخان در پارک اتابک, شکست انقلاب مشروطه و لزوم تمرکززدایی و تکثرگرایی در وطن


فروپاشی و ریزش گسترده نیروهای سرکوب در مواجهه با خیزش انقلابی


وحشت رژیم از سپیده قلیان بی دلیل نبوده است!


سپیده قلیان در جاده قم به اراک ربوده شد.


پس از توفان


در نسبت با منشور مطالبات حداقلی برخی از تشکل‌ها


فرودستی و لحظه‌ی انقلابی ژینا


“برای زن”/ من وجود دارم، بنابراین رهبری می‌کنم


سلطنت، نامشروع‌تر از هر زمان دیگر


دیالکتیک انقلاب و ضدانقلاب


 فراخوان ۵۲ تشکل و گروه برای ۱۷ اسفند (۸ مارس): روز جهانی زن


چرا جمهوری اسلامی شکست خورده است؟


از منشور اجتماعی تا دموکراسی اجتماعی: کدام نقشه استراتژیک برای آینده؟


گروه مبارزان خراسان مرکزی درباره منشور مطالبات حداقلی: گرداب‌ تایید‌ و یا تکذیب‌


آفرینش امر نو


به نام زن، زندگی، آزادی


خودفرمانی، جمهوری‌خواهی، انتگراسیون و باقی بقایای نظری-نگاهی انتقادی به طرح نظری محمدرضا نیکفر


نقشه‌هایی برای آینده‌ی ایران


 قدرت طبقه‌ی کارگر در شمار آن است!


فرایند و موانع تدارک قانون اساسی جدید


امتناع اندیشه‌ی فرهنگی: پاسخی به اندیشمندان ایرانشهرگرا


دگرگونی‌های سیاسی، اعتراضات، (ضد) انقلاب‌ها و سیاست بدن در خاورمیانه


ژانوس مدرن


جنبش دادخواهی در ایران: کدام استراتژی؟


زن‌ها گیس جمهوری می‌بافند


“ما از زندان می‌رویم اما زندان از ما نمی‌رود،…

آخرین نظرات توسط نویسنده Adabiat Enghlab

    نطری یافت نشد.