از روزی آقای بایدن رئیس جمهور شد، موجبی شادی و امید از این پیروزی در بین مردم ایران گرفت، امیدواری برای پایان بحران هسته‌ای و احیای برجام و در پی اش بهبود روابط ایران با غرب و تنش‌زدایی با همسایگان و بازگشایی اقتصادی و در نهایت بهبود وضع حققو بشری و معیشتی مردم و حتی آماده‌سازی برای بازگشت دمکراسی و کاهش هژمونی آخوندیستی، اما مافیا متعفن و نجاست‌خوار و حرام لقمه که در تمام راکان و نهادهیا حکومتی ج.ا و حتی شادی تا خود بیت رهبری نفوذ کرده و بخش عمده کارگزاران ج.ا مستقیما و غیر مستقیم و چه ندانسته، مزدور مافیا فاسد داخلی هستند، دست بکار کارشنی شدند، در حالی احیای برجام از بیش از یکسال پیش در دسترس بود، با عملیات پیچیده روانی و بازی پلشت تبلیغاتی و سیاسی و تنش داخلی، وعده زمستان سرد اروپا دادند و عملا فرصت کم نظیر احیای برجام تا آستانه بن بردند، اما مافیا ضد بشری و ضد ایرانی، برای محکم کاری، با توسل به نهادهای لجن و سربار و ضد ایرانی همچون ستاد امر به معروف و خرمذهبی‌های ضد ایرانی، جنایت گشت رارشادی و فاجعه امثال خانم مهسا امینی به راه انداختند تا به هدف پلشت حرام لقمکی یعنی دلار ۴۰ هزار تومانی نرسند، خیانت کاری ضد ایرانی عوامل حکومتی ج.ا و مزدوری شان باری مافیا باعث شده اقدامات برخی برای مهار تورم و همچنین ایده‌های احقاق حقوق مردم ناکام بماند!

 

مافیای داخلی در صد مجرمان ضد ایرانی هستند، چه حکومت آخوندیسی ظالم فاسد و جنایتکار سقوط و کند و چه نکند، بر تمام مبارزان آزادیخواهی و ایران‌گرایی و ملی ایران وظیفه است این سران و عوامل مافیای فاسد داخلی شناسایی و با دادگاه‌های مردمی به حداکثر سزای خیانت به ملت ایران (حبس ابد بدون بخشش) و توقیف یا نابودی اموال نامشروع حرامشان بکنند، و هیچ جای ایران و جهان برای این جرثومان را ناامن و غیر قابل زندگی کنند.

پیام آخر به حکومتیان ج.ا، از اندک فرصت باقی مانده استفاده رده و به صفوف معترضان لبیک بگویند برای اصلاحات ساختاری از جمله حذف ایدئولوژی دیگرستیزی آخوندیسم و کوتاه کردن دستان پلید ضد ایران و ضد بشری مافیا از اقتصاد و سیاست کشور.

ردپای این مافیای فاسد، پشت صحنه گردان مظالم و جنایات گذشته و حال علیه مردم ایران، در همه بازارها از خودرو لوازم خانگی تا دارو غذا و ار زو سکه و غیره قابل ردگیری است.

مافیا، موجودیتی ضد بشری دارد، نه ملیت و کشور سر می‌شود، نه حققو بشر، نه صلح، نه آزادی خواهی، نه شرافت، نه اخلاق، او همزان دشمن همه است، از حکومت ج.ا و اپوزیسیون و حتی شیوخ عرب تا هر کسی، مافیا فقط به منافع شخصی کوتاه مدتش فکر می‌کند و از هر نوع رذالت و جنایت رو گردان نیست، جایش برشد موقتا با هرکسی همراهی می‌کند و وقتی منافعش تامین شود به انها خیانت می‌کند، گاهی با سرویس‌های جاسوسی و تروریستی اجنبی و داخلی، گاهی با تجزیه طلبان و گاهی اپوزیسیون، گاهی با حکومت ج.ا و.. همکاری می‌کند و از هر اتفاقی برای گرانی و ایجاد تورم سوءاستفاده میکند.

مافیا بر اعترضات جنبش زندگی‌خواهی اخیر، سواری گرفته و دارد بدون اینکه واقعا اتفاق خاصی در اقتصاد افتاده وبرعکس شواهد زیادی از بهبود درامدهای رازی و ارئه وسیع ارز در بزار است، با جنگ روانی قیمت دلار بالا می‌برد و هیچ رحمی هم به نابودی زندگی و قدرت خرید فرودستان نمی‌کند و نهادهای سرسپرده و خائن ج.ا نیز کاملا در چنگال مافیا هستند یا منفعل هستند و یا در حال اجرای
نقشه های مافیا،

صلح حقیان: چگونگی پارادوکس حق اللهی با حق الناسی؟!، انحطاط اخلاقی_اجتماعی سیاسی‌بازان در بین احتمالا بیش از اکثریت قاطع در ایران و جهان!

صلح حقیان: کشورملت ایده‌آل، کشورملت واقعی؟! نکاتی درباره سوءتفاهمات ملی-جهانی

از آرمانیۀ نوین تا فهرست نکاتی، از جنگ اباطیل تا صلح حقیان، برای رهایی ایران از اهریمن

صلح حقیان: عدم ایرانی‌دوستی دشمنان خودساخته ج.ا و تنهایی ملت ایران و چند نکته مهم دیگر!

صلح حقیان: تورم لجام گسیخته بالا چگونه ثروتمندان را ثروت‌مندتر و فقرا را فقیرتر می‌کند؟!

صلح حقیان: کمی درباره کمدی-تراژدی منفعت شخصی‌ام با اوضاع ایران و چند نکته مهم از آلترناتیو تا مفهوم ملیت!

صلح حقیان: بود و نبود یا بلاتکلیفی کاربردی راه حل خروج از وضعیت فعلی، حکومت فعلی-جنبش اعتراضی-خطر نابودی زندگی حداقلی و عادی اکثریت ایرانیان داخل

صلح حقیان: (۱۸+) ایران در بحران‌های چندجانبه جنسی در تحت لوای حکومت آخودی و حجاب اجباری و قانون جاهلانه عفاف و حجاب

 

 

برای روشن اندیشی درباره سری مطالب جنگ های اباطیلی بایگانی را مرور کنید

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/korooshbotshekane

نمونه دیگر نوشتارهای مشابه

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/botshekan

 

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)