اپیزود هفتم پادکست برابری، به بررسی پدیده مهندسی انتخابات در ایران می‌پردازد.

نظارت استصوابی و قدرت بی چون و چرای هیات های نظارت بر انتخابات، این امکان را برای شورای نگهبان به وجود آورده که در یک فرایند کنترل شده، تمامی مراحل انتخابات را مهندسی کند تا در نهایت شاهد نوعی از انتصاب به جای انتخاب در ایران باشیم.

در این قسمت، پژمان تهوری روزنامه نگار سابق پارلمانی در ایران از نحوه مدیریت و مهندسی انتخابات توسط شورای نگهبان و هیات های نظارت می‌گوید، نحوه مهندسی انتخابات خبرگان رهبری را شرح می‌دهد و تاکید می‌کند که مهندسی انتخابات صرفا محدود به تایید صلاحیت ها نمی‌شود.

شهرام سردارزاده روزنامه نگار دیگر مهمان امروز ماست که از نحوه مهندسی انتخابات ۸۸ توسط شورای نگهبان با ما سخن خواهد گفت.

در قسمت‌ بعدی پادکست برابری از نیمکت ذخیره‌های شورای نگهبان با شما سخن خواهیم گفت.

برابری را در پلتفورم‌های زیر بشنوید:

Castbox 

Anchor 

Breaker 

iTunes 

Radiopublic 

Spotify 

Pocketcast

soundcloud


فصل اول پادکست برابری، مجموعه‌ای ۹ قسمتی با عنوان «شورای نگهبان یکی از موانع دموکراسی در ایران» است که از امروز، هر هفته در وب‌سایت عرصه سوم، «کست‌باکس»، «آی‌تونز» و دیگر اپلیکشن‌های ویژه پادکست منتشر خواهد شد.


قسمت اول:

قسمت دوم:

قسمت سوم:

قسمت چهارم:

قسمت پنجم:

قسمت ششم:

ششمین قسمت از پادکست برابری: هیات‌های نظارت؛ بازوی اجرایی شورای نگهبان

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)