نظر دادن در تریبون آزاد است. این کاربران هستند که تصمیم می گیرند چه نظری بهتر است حذف شود. اگر به نظر نامناسبی برخوردید٬ می توانید با کلیک کردن بر روی پرچم قرمز  ٬ آن نظر را گزارش دهید.

ناشرین زمانه مجاز اند که هر نظری را حذف کنند. نظری که حاوی یکی از موارد زیر باشد ممکن است حذف شود:

– توهین
– نژادپرستی
– زن ستیزی
– دگرباش ستیزی
– دگراندیش ستیزی
– تبلیغ تجاری

بازگشت به خانه