بایگانی

گفتگو با آسیه امینی پیرامون تاریخ جنبش مدرن زنان ایران، موقعیت کنونی و چگونگی احیای آن

«کمپین تغییر چهره مردانه مجلس، گامی بلند برای مشارکت سیاسی زنان »

کمپین تغییر چهره مردانه مجلس، گامی بلند برای مشارکت سیاسی زنان / شیرین فامیلی

دست‌های خالی، مسیر‌های بی‌ربط

رد صلاحیت زنان: استراتژی حذف یا مقاومت برای تغییر؟ / آزاده دواچی

کمپین تغییر چهره مردانه مجلس، تلاشی برای بازگرداندن تغییر به زندگی واقعی / منصوره شجاعی

نشست پرسش و پاسخ با چهار تن از داوطلبان زن نمایندگی مجلس دهم / گزارش: مریم جوادی

مداخله در انتخابات مجلس و خروج جامعه مدنی زنان از انفعال / آمنه کرمی

تجارب منحصر به فرد زنان در چالش برای تغییر چهره مردانه سیاست / گزارش: صبا شعردوست

رفع تبعیض در ساختار مردانه سیاست؟ / مریم مهیمنی

افراط گرایی و کابوس «مشارکت سیاسی زنان» / آزاده دواچی

بیانیه کمپین «تغییر چهره مردانه مجلس» در تقدیر از حضور بی‌سابقه زنان برای کاندیداتوری مجلس دهم

نظارت بر روند قانونگذاری از اهداف کمپین تغییر چهره مردانه مجلس: گزارش یک نشست

ما زنان می خواهیم و می توانیم (گزارش نشست کمپین تغییر چهره مردانه مجلس)/ ندا ناجی

انتخابات مردانه و حق خواهی زنان پس از سی و هشت سال / رضوان مقدم

افسانه «زنان بدتر از مردان» / نوشین احمدی خراسانی

مشارکت سیاسی زنان و استراتژی های رفع خشونت علیه زنان / آزاده دواچی

تلاش زنان برای پایان دادن به خشونت در منطقه و مسئله انتخابات / منصوره شجاعی

از قلم «فاطمه سیاح» تا «کمپین تغییر چهره مردانه مجلس» / مریم نورائی نژاد

حرکت های جمعی زنان برای تغییر آرایش مجلس/ شهلا فروزانفر

نشست مشارکت سیاسی زنان در انجمن جامعه شناسی / ندا ناجی

تأثیر «تغییر چهره مردانه» بر زندگی زنان / نوشین احمدی خراسانی

۲- ضرورت پذیرش «فضای حقیقی» در عرصه سیاست

اهداف برابری‌خواهانه و مداخله زنان در انتخابات / نوشین احمدی خراسانی

با ایجاد چنین کمپین ها یی نمی توان چهره جمهوری اسلامی را تغییر داد!!آغاز به کار کمپین تغییر چهره مرد …