بایگانی

ناسیونالیسم آمرانه و سیاست هویت‌گرا در برابر جنبش ژینا

دوگانه ناسیونالیسم و سیاست هویت گرا در برابر جنبش ژینا – پرویز صداقت (جلسه زووم)

چه‌گونه منشور ننویسیم؟

کدام بدیل برای کارگران؟

درباره “خیزش ژینا”: آیا این جنبش شکست خورده است؟ چه باید کرد؟

فصل جدید سیاست‌ورزی در ایران

فصل جدید سیاست‌ورزی در ایران

ژینا یعنی زندگی

چرا کسبه نیز اعتراض می‌کنند؟

کدام بدیل؟ کدام راه؟

صنفی، سیاسی است

چرا از تاریخ نمی‌آموزند؟

بی‌قدرتانِ تاریخ‌ساز: میزگردی پیرامون اقشار فرودست و کارگران بمثابه سوژه‌های تاریخ‌ساز

لحظه‌های خطر و فرصت در هزارتوی بحران‌ها

اقتصاد ایران در دو راهه‌ی سرنوشت‌ساز

بادها خبر از تغییر فصل می‌دهند

یک سال پس از #آبان

حباب تاریخی بورس در ایران

خطاهای پایان‌ناپذیر

راه مبارزه با واپس‌گرایی اتکا به جنبش‌های اجتماعی درون‌زا است

موج جدید تورم ما را به کجا می‌برد؟

تحلیل وضعیت اقتصادی: از کدامین دیدگاه و با کمک چه مفهوم‌هایی – جلسه دوم

تحلیل وضعیت اقتصادی: از کدامین دیدگاه و با کمک چه مفهوم‌هایی

وبینار «ویروس عالم‌گیر و هندسه بحران‌های ما» با پرویز صداقت، پژوهشگر اقتصاد سیاسی – جلسه چهارم

وبینار «ویروس عالم‌گیر و هندسه بحران‌های ما» با پرویز صداقت، پژوهشگر اقتصاد سیاسی – جلسه سوم

وبینار «ویروس عالم‌گیر و هندسه بحران‌های ما» با پرویز صداقت، پژوهشگر اقتصاد سیاسی – جلسه دوم

وبینار زمانه: «ویروس عالم‌گیر و هندسه بحران‌های ما» با حضور پرویز صداقت، اقتصاددان و پژوهشگر اقتص …

از بحرانی به بحران دیگر: چشم‌اندازهایی از دلِ کرونا

پرویز صداقت در نشست «ایدئولوژی پنهان شهر و حذف صدای مستأجران» مطرح کرد: اقتصاد مسکن جمهوری اسلامی، …

اکنون، به‌مثابه تاریخ