بایگانی

پرویز صداقت در نشست «ایدئولوژی پنهان شهر و حذف صدای مستأجران» مطرح کرد: اقتصاد مسکن جمهوری اسلامی، …

اکنون، به‌مثابه تاریخ

نئولیبرالیسم در ایران، افسانه یا واقعیت؟ − گفت‌وگو با پرویز صداقت

چشم‌اندازهای گذر از ساعت صفر

اقتصاد ایران در انسداد ساختاری

نقد مقاله “اقتصاد ایران در انسداد ساختاری”

کارگران سال سختی را پیش رو دارند/افزایش مزد به‌سرعت مقهور تورم خواهد شد

ماهیت ساختار اقتصاد سیاسی ایران در گفت‌وگو با پرویز صداقت

در سمینار «خصوصی‌سازی در ایران» به بحث گذاشته شد . خصوصی‌سازی یک پروژه شکست‌خورده است

کهنه قادر به دوام نیست، نو نیز نمی‌تواند ظاهر شود

ابداع یا آشفته‌‌فکری اقتصادی؟

پرویز صداقت: «بگیر و ببند» دیگر جوابگو نیست

پرویز صداقت: نگاه کالایی به کارگر در لایحه اصلاح قانون کار

بحران انباشت و انباشت بحران در ایران

طبقه‌ی کارگر ایران و دوران فرسایش طبقه‌ی متوسط جدید

دولت رانتیر یا پروپاگاندای سیاسی؛ پرویز صداقت

اهمیت مبارزه بر سر فضاهای شهری/ گفت‌وگوی جدلیه با دیوید هاروی

اهمیت مبارزه بر سر فضاهای شهری؛ گفت‌وگوی جدلیه با دیوید هاروی، ترجمه پرویز صداقت

درباره‌ی نوبل اقتصاد

سرمایه‌داری در آخر خط / امانوئل والرشتاین

پی‌آمدهای افول امریکا / امانوئل والرشتاین / ترجمه پرویز صداقت

اهمیت تخیل پساسرمایه‌داری: گفت‌وگو با دیوید هاروی، ترجمه پرویز صداقت

نظامیان در قدرت

ساختارها را به خاطر بسپار

پس از هوگو چاوز