بایگانی

من زمانی پلیس بودم اما حالا گدایی می‌کنم

عبور از اروپامحوری

فراسوی دولت-ملت

همسایه‌ات را به خاک سیاه بنشان

آیا در «نقطه‌ی عطف تاریخ» زندگی می‌کنیم؟

آیا فناوری بحران اقلیمی را حل خواهد کرد؟

در بیروت کابوس‌ به واقعیت‌ می‌پیوندد

آیا اعتراضات به نتیجه می‌رسند؟

این بیماری همه‌گیر دروازه‌ای به روی آینده است

انتشارِ ویروس‌گونه: کووید ۱۹ در زیست‌بوم اخبار ساختگی

بیماری‌های واگیردار حقایق جوامع را آشکار می‌کنند

دگراندیشان شوروی چگونه به سلطه‌ی «اخبار جعلی» پایان دادند؟

بررسی کتابِ «ایرانیت، ملیت، قومیت»

«این پاکسازی قومی است»: گزارشی از کردستان سوریه

افسانه‌ی برخورد تمدن‌ها

ترکیه و برترپنداری نژاد سفید

چرا مردم از رهبران مستبد استقبال می‌کنند؟

حافظه‌ی اینترنتی با حافظه‌ی انسانی چه می‌کند؟

انسان چه اهمیت و ارزشی در کیهانِ بی‌کران دارد؟

سال ۲۰۱۶ سال خوبی بود، به ۹۹ دلیل!

اگر حیوانات حقوقی دارند، چرا ربات‌ها نداشته باشند؟

پیتر سینگر: فلسفه نباید از نظر اخلاقی بی‌طرف باشد

«ما ایرانی هستیم»: بازکشف تاریخ بردگان آفریقایی در ایران