بایگانی

ذبیح‌الله ارجمند

اعدام یک زندانی در دهدشت

ذبیح‌الله ارجمند

انتقال یک زندانی به سلول انفرادی در دهدشت

زندان مرکزی کرج

اعدام چهار زندانی در زندان مرکزی کرج

زندان مرکزی کرج (ندامتگاه)

انتقال سه زندانی جهت اعدام در زندان مرکزی کرج

فریدون نصیری‌نژاد

اعدام یک زندانی بلوچ در جیرفت

زندان مرکزی بیرجند

اعدام مخفیانه ۴ زندانی ازجمله ۳ زندانی بلوچ در بیرجند

زندان قزل‌حصار کرج

خبر تکمیلی از اعدام ۷ زندانی در قزل‌حصار

ناصر عالیزهی و ناصر ازبکزهی

اعدام دست‌کم دو زندانی بلوچ در زاهدان

مرادخان گراوند

اعدام یک زندانی در خرم‌آباد؛ افزایش شمار اعدام شدگان به دو نفر

زندان قزل‌حصار کرج

اعدام دو زندانی در زندان قزل‌حصار

زندان کاشان

اعدام یک زندانی «مواد مخدر» در کاشان

مراد (الله) بیرانوند

اعدام یک زندانی در خرم‌آباد

رضا رستخیز

اعدام یک زندانی «مواد مخدر» در شیراز

زندان مرکزی مشهد (وکیل آباد)

اعدام دو زندانی بلوچ در مشهد

زندان قزل‌حصار کرج

اعدام دو زندانی در قزل‌حصار کرج؛ شمار اعدام‌ها به چهارتن افزایش یافت

ابراهیم زمهریز

اعدام یک زندانی در تبریز

مسلم جمشیدی و محمد اندیشکوه

اعدام دست‌کم دو زندانی در قزل‌حصار کرج

زندان قزل‌حصار کرج

انتقال دست‌کم پنج زندانی در زندان قزل‌حصار کرج جهت اعدام

عبدالغفور محمودی، محمدحسین تشت‌زر و علی پیام

اعدام سه زندانی ازجمله دو زندانی بلوچ در بندرعباس

سیامند بوکانی

اعدام یک زندانی در اردبیل

یاسین زین‌الدینی

اعدام یک زندانی بلوچ در شیراز

اعدام

اعدام دست‌کم یک زندانی در رامهرمز

اعدام

اعدام دو زندانی ازجمله یک مرد بلوچ در کرمان؛ افزایش شمار اعدام شدگان به سه نفر

سیدرضا حسینی

اعدام یک زندانی در همدان

مهدی مصور

اعدام ۶ زندانی در قزل‌حصار کرج؛ شمار اعدام‌ها به ۹ تن افزایش یافت

باقر محمدی‌گراوند

اعدام دست‌کم سه زندانی ازجمله یک تبعه افغانستان در قزل‌حصار کرج

زندان مرکزی کرمان

اعدام یک زن بلوچ در کرمان

زندان مرکزی ارومیه

انتقال دست‌کم ۵ زندانی محکوم به اعدام جهت اجرای حکم در ارومیه

زندان قزل‌حصار کرج

انتقال دست‌کم ده زندانی در زندان قزل‌حصار کرج جهت اعدام

طاهر عارفی

اعدام دو زندانی «مواد مخدر» در شیراز