بایگانی

 نقی زایرفر

اعدام یک زندانی «مواد مخدر» در مراغه

اصغر برزگر

اعدام یک زندانی در یزد

سعید مرادیان

اعدام یک زندانی «مواد مخدر» در همدان

اعدام

اعدام سه زندانی «مواد مخدر» در اردبیل

مهدی دهمرده

اعدام یک زندانی در بیرجند؛ شمار اعدام‌ها به نه تن افزایش یافت

زندان مرکزی بیرجند

اعدام شش زندانی ازجمله چهار شهروند بلوچ در بیرجند

احمد (عبدل) شوالی

اعدام یک زندانی «مواد مخدر» در قزل‌حصار

نوراحمد قلندرزهی

اعدام یک زندانی بلوچ در شیراز

 عسگر عبداله پریخانی

اعدام دو زندانی «مواد مخدر» در مشگین شهر

اعدام

اعدام چهار زندانی در بیرجند؛ شمار اعدام‌ها به ۸ تن رسید

کریم امینی‌خواه

اعدام یک زندانی «مواد مخدر» در بندرعباس

زندان مرکزی گرگان

اعدام یک زندانی «مواد مخدر» در گرگان

رامین فقیری

اعدام یک زندانی «مواد مخدر» در همدان

رضا عیوضی

اعدام یک زندانی «مواد مخدر» در کاشان

زندان مرکزی بیرجند

اعدام سه زندانی در بیرجند؛ شمار اعدام‌ها به چهار تن افزایش یافت

اسماعیل قادرمقام

اعدام یک زندانی بلوچ در بیرجند

سامان موگویی

اعدام سه زندانی «مواد مخدر» در اصفهان

زندان مرکزی خرم‌آباد

اعدام دو زندانی «مواد مخدر» در خرم‌آباد

مجتبی ایامی

اعدام یک زندانی «مواد مخدر» در قم

محمدصالح امینی

اعدام یک زندانی «مواد مخدر» در تایباد

طاهر دوابی

اعدام یک زندانی در خرم‌آباد؛ دو زندانی دیگر جهت اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند

خطر اعدام بیش از هزار زندانی

هشدار سازمان حقوق بشر ایران: خطر اعدام بیش از هزار زندانی مواد مخدر، تنها در یک شهر

نجیب‌الله دهمرده

اعدام مخفیانه دست‌کم یک زندانی بلوچ در قائمشهر

اعدام شش زندانی «مواد مخدر» در اردبیل

زندان قزل‌حصار کرج

اعدام دو زندانی ازجمله یک تبعه افغانستان در قزل‌حصار کرج

زندان مرکزی زنجان

اعدام یک زندانی «مواد مخدر» در زنجان

زندان قزل‌حصار کرج

انتقال دست‌کم چهار زندانی جهت اعدام در قزل‌حصار کرج

سجاد حقی‌زاده

اعدام یک زندانی «مواد مخدر» در خرم‌آباد

خیرالله نهتانی

اعدام یک زندانی بلوچ در زاهدان

داوود براهویی

اعدام دو زندانی ازجمله یک زندانی بلوچ در قم