بایگانی

https://youtu.be/kenm4NG3ZHk

همه راهها به ولایت فقیه ختم می شود!

چهل تا 22 بهمن!

ولایت فقیه مانع تابو شکنی حوزه و پویایی اجتهاد شده است!

ولایت فقیه مانع تابو شکنی حوزه و پویایی اجتهاد شده است!

https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/2032836520117765?__tn__=K-R

جدایی دین از روحانیت

ایدئولوژی تحریم!

با قرآن چه باید کرد؟

عدم تحول فهم به معنی مرگ خدا

رویکردی به تبار شناسی خلقت انسان در قرآن

افتخار بر » لاله های خونین وطن » دستگیر شدگان و برخاک افتادگان قهرمان تظاهرات دی ماه 1396

ضرورت انتقاد هرمنوتیکی بر قرآن

قرآن به زبان ساده

احکام قرآن و دستاوردهای دموکراسی

گذشته،حال،پنجره ای به آینده(۲)مردم بی دست!

گذشته،حال،پنجره ای به آینده(۲)مردم بی دست!

تاریخ شکل گیری قرآن در تناقض با معجزه

قرآن، مبلغ پیام تورات

دین را زمینی کنیم

دین را زمینی کنیم!

دین را زمینی کنیم! محمد شوری

مشکل جهان اسلام متولی آنست!

مشکل جهان اسلام متولی آن است!

در مُلک بی ملکوت

قرآن همان تورات است

استمرار حاکمیت با استفاده ابزاری از خداباوری

بازجویان برای توجیه ایدئولوژیک تجاوز به زنان زندانی در دهه شصت از آیه ۲۴ سوره نساء استفاده می‌کردند

قرآن، نه کلام خدا، نه الهام محمد، نوشته ای تاریخی التقاطی (بخش هفتم)

قرآن، نه کلام خدا، نه الهام محمد، نوشته ای تاریخی التقاطی (بخش ششم)

جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی! از:محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)

جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی!

سروش سلمان رشدی! از:محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)

سروش سلمان رشدی!

سروش سلمان رشدی! محمد شوری

قرآن، نه کلام خدا، نه الهام محمد، نوشته ای تاریخی التقاطی (بخش پنجم)

عبدالعلی، عبدالسروش و جبرئیل