بایگانی

خلق در قرآن

شورای نگهبان قدرت عمل ندارد و صرفا یک شورای فرمایشی است. (ولی فقیه سوم؛ خطری که در کمین است!) شماره 27 https://www.facebook.com/assize.mahkame/

شورای نگهبان قدرت عمل ندارد و صرفا یک شورای فرمایشی است. (ولی فقیه سوم؛ خطری که در کمین است!) شماره ۲ …

محمد؛ عارف عامی و توتالیتر

کوتوله ها در سقف نظام ولایت فقیه!

کوتوله ها در سقف نظام ولایت فقیه!

رویای کدام محمد؟ نقد و بررسی کتاب کلام محمد (ص)، رویای محمد از دکتر سروش

پاسخی به امکانِ هویت اسلامی در جهان جدید

ملاحظاتی انتقادی در آیهٔ قصاص

نامه‌ی علیرضاموثق به دکتر عبدالکریم سروش

مفهوم واژۀ کفر در قرآن

کرونا ی ولایت فقیه

کرونا ی ولایت فقیه!

صدور انقلاب؛کالایی که مرجوع شد!

فقه حکومتی ولایت فقیه،فقه سنتی؛اجتهاد در مقابل نص!

هاشمی رفسنجانی؛تئوریسین جبهه انحصار

۱۷دی کشف حجاب؛ کلاه برداشتیم، روسری گذاشتیم!

اخباریگری در حکومت ولی فقیه و شرکا!

در حکومت دینی-فقهی نابرابری‌های حقوقی بین شهروندان گریزناپذیر خواهد بود

خمس یامالیات درنظام ولایت فقیه؟!

مغالطه‌ی «تغییر تعریف» در معنای «مستضعف»

حق ولایت درجمهوری مومنین!

چنین روزی در چند سال پیش(مجموعه مهرماه)

https://youtu.be/kenm4NG3ZHk

همه راهها به ولایت فقیه ختم می شود!

چهل تا ۲۲ بهمن!

ولایت فقیه مانع تابو شکنی حوزه و پویایی اجتهاد شده است!

ولایت فقیه مانع تابو شکنی حوزه و پویایی اجتهاد شده است!

https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/2032836520117765?__tn__=K-R

جدایی دین از روحانیت

ایدئولوژی تحریم!

با قرآن چه باید کرد؟

عدم تحول فهم به معنی مرگ خدا

رویکردی به تبار شناسی خلقت انسان در قرآن

افتخار بر » لاله های خونین وطن » دستگیر شدگان و برخاک افتادگان قهرمان تظاهرات دی ماه ۱۳۹۶

ضرورت انتقاد هرمنوتیکی بر قرآن