بایگانی

کرونا ی ولایت فقیه

کرونا ی ولایت فقیه!

صدور انقلاب؛کالایی که مرجوع شد!

فقه حکومتی ولایت فقیه،فقه سنتی؛اجتهاد در مقابل نص!

هاشمی رفسنجانی؛تئوریسین جبهه انحصار

۱۷دی کشف حجاب؛ کلاه برداشتیم، روسری گذاشتیم!

اخباریگری در حکومت ولی فقیه و شرکا!

در حکومت دینی-فقهی نابرابری‌های حقوقی بین شهروندان گریزناپذیر خواهد بود

خمس یامالیات درنظام ولایت فقیه؟!

مغالطه‌ی «تغییر تعریف» در معنای «مستضعف»

حق ولایت درجمهوری مومنین!

چنین روزی در چند سال پیش(مجموعه مهرماه)

https://youtu.be/kenm4NG3ZHk

همه راهها به ولایت فقیه ختم می شود!

چهل تا ۲۲ بهمن!

ولایت فقیه مانع تابو شکنی حوزه و پویایی اجتهاد شده است!

ولایت فقیه مانع تابو شکنی حوزه و پویایی اجتهاد شده است!

https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/2032836520117765?__tn__=K-R

جدایی دین از روحانیت

ایدئولوژی تحریم!

با قرآن چه باید کرد؟

عدم تحول فهم به معنی مرگ خدا

رویکردی به تبار شناسی خلقت انسان در قرآن

افتخار بر » لاله های خونین وطن » دستگیر شدگان و برخاک افتادگان قهرمان تظاهرات دی ماه ۱۳۹۶

ضرورت انتقاد هرمنوتیکی بر قرآن

قرآن به زبان ساده

احکام قرآن و دستاوردهای دموکراسی

گذشته،حال،پنجره ای به آینده(۲)مردم بی دست!

گذشته،حال،پنجره ای به آینده(۲)مردم بی دست!

تاریخ شکل گیری قرآن در تناقض با معجزه

قرآن، مبلغ پیام تورات

دین را زمینی کنیم

دین را زمینی کنیم!

دین را زمینی کنیم! محمد شوری

مشکل جهان اسلام متولی آنست!

مشکل جهان اسلام متولی آن است!