بایگانی

چند پرسش و پاسخ از تشکل “دانشجویان پیشرو دانشگاه اصفهان” در سال جدید

آموزه‌هایی برای سازماندهی اجتماعات- بخش اول

جنبش‌های اجتماعی، جدال بی‌ثمر اصلاح‌طلبی و براندازی را به حاشیه برده‌اند

ایستادن در برابر هیولای مسکنِ گران

راه مبارزه با واپس‌گرایی اتکا به جنبش‌های اجتماعی درون‌زا است

ویروس کرونا با اعتراض‌های سیاسی چه کرد؟

چرا سوسیالیست فمینیست شدم

گفتگو اختصاصی میدان با آصف بیات: باید به بدیل بیاندیشیم و آن را ممکن کنیم

مفهوم پردازی «روان» در «عصر استثمار»: به سوی روانشناسی اجتماعی زندگی روزمره

محبوب‌ترین هشتگ‌های فمینیستی سال ۲۰۱۸ و قدرت اعتراضی آنها

در سمینار «خصوصی‌سازی در ایران» به بحث گذاشته شد . خصوصی‌سازی یک پروژه شکست‌خورده است

«زنان، صاحبان قدرت و جسم عیسی مسیح: تأملاتی در باب عید پاک»

آصف بیات در مصاحبه با احمد العوفی: اسلامگرایی، پسااسلامگرایی و جنبش‌های اجتماعی

هم‌جنس‌گرایان ۲۰ برابر بیشتر از دگرجنس‌گرایان به اکتیویسم رو می‌آورند

انباشت خواست‌های سرکوب‌شدهٔ جنبش‌های اجتماعی

آگاهی اجتماعی برای پیوند ارگانیک بین فعالین حوزه‌های مختلف فراهم نیست

وظیفه فعالان اجتماعی، نهاد‌سازی و ساختن هویت‌های جمعی است

احزاب و جنبش‌های اجتماعی: یک بستر و دو رؤیا؟

شبکه‌های اجتماعی، بازوی توانای جنبش‌های اجتماعی

توان جنبش‌های اجتماعی در مواجهه با ترامپ

گفتگو با مهرداد درویش پور؛ کمپین‌های مجازی اغلب تصویری غلو‌آمیز از واقعیت است

نئولیبرالیسم یک پروژه‌ی سیاسی است