بایگانی

سلطنت سقوط کرد، شاه درگذشت

آیا کشته شدن رومینا و جرج فلوید سرنوشت‌ساز خواهند بود؟

رومینا را پدرش نکُشت!

آقای خامنه‌ای شرم کنید!

دانا شدن که آمپول نیست، به آدم تزریق کنند! شاه و خمینی چگونه به ارش رسیدند؟

“کی و چه وقت دولت مشروطه خواهد شد”؟

آیا “طوفان کامل” در شُرُف شکل گیری است و بار دیگر در خطر جنگ قرار داریم؟

سرعت شناورهای ما سه برابر آمریکاست؛ رجزخوانی، توهم یا دروغ؟

چنانچه آزادی، مردم‌سالاری، صلح و آرامش می‌خواهید؟

؟؟؟ می‌گوید: پناهنده شده‌ام، روزی بر می‌گردم که مردم کشورم آزاد باشند

پدیده ای نامعلوم و قلمروئی ناشناخته! از اینجا به کجا باید رفت؟

رهائی مردم و نجات ایران چگونه امکان پذیر است

مردم چکاره هستند…، مردم چه حقی‌ دارند؟

اعلام “جهاد عمومی” گام بعدی رژیم، توبه و التماس است!

عواقب یا پس آیندِ بحران بنزین/ حکومت اشرار و مردم واقعی چه کسانی هستند؟

راه و روش و وسیله‌ی مبارزه

آپوزیسیون، حکومت و مردم: سه مشکل، سه راهِ نجات!