بایگانی

آخرت گرائی یا خردگرائی، انتخاب بین ترس و امید

آموزش و پرورش در ایران، ناکام و مردود بوده است!

مراحل و پروسه‌ی چه باید کرد

یورش نظامی به ایران، “جایگزینی” نیست، وابستگی است

براندازی صورت مسئله روز ایران

براندازی و جایگزینی

رسوایی و بی آبروئی آخوندها؛ بزرگترین دست آورد انقلاب ۵۷ است

کاوه یا سیمرغ: بر سر دو راهیِ، انتخابی سرنوشت ساز! 

نداشتن افق تصمیم‌گیری مناسب در حل مسائل: “بی گدار به آب زدن”

چرا باید رژیم فقاهتی را، سرنگون کرد؟

بنی صدر، حقایق و واقعیت‌ها

آدم‌ربایی: گانگسترها، ابرقدرت‌ها، و حکومت‌های وابسته و خودکامه

درست نیست، منصفانه نیست، عادلانه نیست رأی دادن به رژیم فقاهتی

انتخاب با ما، رأی از شما – کر شید، کور شید، لال شید!؟

آیا رهائی و نجات، در اتحاد و اتفاقِ  “همه با هم” می‌باشد؟

دونالد ترامپ و شی جین پینگ، چگونه جهان را دو قطبی کردند؟

رئیس جمهور چماقدار – عَلَم کردنِ یک سپاهی برای مقامِ ریاست جمهوری

رضاخان – رضاشاه: در چارچوب حقایق و بر اساس واقعیت‌ها

متلک گوئی، مزاحمت خیابانی و آزار جنسی، تجاوز به حریم دیگری!

محمدجواد ظریف: شرکت در رأی گیری، تأئید رژیم است

آرمانشهر در خطر نابودی! دروغگوئی و عوام‌فریبی، دموکراسیِ آمریکا را آسیب پذیر کرد؟

دوباره نگریِ برجام، یا خلع سلاح ایران؟

دموکراسی و مبارزه با فقر و گرسنگی؟ مردم‌سالاری، مسأله‌ی مرگ و زندگی است

عملیات سر بریدن؛ پروژه‌ی موساد برای مبارزه با تسلیحات هسته‌ای ایران

خونت را میخورم الاغ…!

وطن‌خواهی به گفتار است یا کردار، یا هر دو؟

رضا پهلوی (Reza Pahlavi by Gage Skidmore. Licensed under CC BY-SA 2.0)

پاسخ به پیام رضا پهلوی: آیا این پیام با دیگر پیام‌های سال‌های گذشته، تفاوتی دارد؟

حذف دختران از جلد کتاب ریاضی! چادر، حصار و دیوار کشیدن، و جدا کردن در اسلام

قوانین و نهادهای ۱۴۰۰ سال پیش، پاسخگوی زندگی امروز نیستند 

برنامه‌ی گشایش اقتصادی جمهوری اسلامی! آیا مردم دوباره در تله‌ی رژیم می‌افتند؟

ایران، سرزمین عجایب