بایگانی

قانون اساسی، از مشروطه تا آینده

همنشین بهار: سی سال بعد از فروپاشی دیوار برلین – گفت و‌شنود با دکتر کریم قصیم

12آبان1365چنین روززی در چند سال پیش

تکلیف شرعی است؛خداونداجازه نمی دهد!

لبنان 2019

جزوه: تحلیلی مارکسیستی از سرمایه‌داری لبنان و اعتراضات ۲۰۱۹‎

آن بیچاره مفلوک؛تیری که به سنگ خورد!

باب؛ دویست سال بعد؛ شبح باب بر فراز ایران در گردش است

به یاد رفیق جعفر شفیعی، دکتر درد و آلام مردم ستم‌دیدە محروم

سیاست کثیف مثل پول کثیف تطهیرمی شود

همنشین بهار: مدیحهِ کورش، یا لعنت‌‌نامه برای نَبونَئیدوس

نگاهی به فیلم آشغال‌های دوست داشتنی

داریوش اقبالی اولین قربانی خشونت با اسیدپاشی؟!

اندیشه‌های نوین کوروش بزرگ در پارگراف‌هایی از منشور

این حرکتی که وزارت اطلاعات شروع کرده معلوم نیست به کجابیانجامد…؟ به سعیدامامی!

همنشین بهار: استوانهٔ کورش Cyrus Cylinder «مانترا»ی خیال‌انگیز

ترجمه‌ای از پیام بیت ‌العدل اعظم ، اکتبر ۲۰۱۹، خطاب به آنان که برای بزرگداشت مبشّر بامدادی نوین گرد هم آمده‌اند

چنین روزی در چند سال پیش(6آبان365)

مک فارلین،سیدمهدی هاشمی؛ آغازپروژه حذف آیت الله منتظری

یحیی آرین پور ؛ نویسنده، شاعر، و پژوهشگر تاریخ ادبیات ایران

سوگند شاهانه!

روسفیدی ساواک درجمهوری مومنین!

«هفتم آبان» سلاحی که دیگر برّان نیست!

انتقال آرامگاه جیمز جویس از سوییس به ایرلند: دوبلین باید محتاط‌تر باشد!

“رهای جمعی یا انزوای قومی”

تاریخ شفاهی و روایت گری زنان

حق ولایت درجمهوری مومنین!

ماه تاریخ سیاهان

چنین روزی در چند سال پیش(مجموعه مهرماه)

ان قلت سیداحمدخمینی به منتظری،ولایت فقیه ایرانی و آیت الله سیستانی!

گزارش روزنامهء اطلاعات از اعدام اولین گروه افسران

ولی افتادمشکل ها؛ اسلام چندوجهی ست وسیاست هم پیچیده!

اگرسپاه نیودولایت فقیه هم نبود!