بایگانی

اعتراضات مردم خوزستان، اعتراضی است برای خاتمه وضع موجود!

محله محوری و قیامِ بی نماینده، اسم رمز پیروزی

تریبون کارگری :همزمانی شورشهای شبانه مردمان خوزستان و اعتصاب کارگران نفت، نوید دوره ی تازه ایست

خیزش خوزستان کل حکومت اسلامی را هدف گرفته است!

سخنان حامد اسماعیلیون در حمایت از تظاهرات مردم خوزستان

سمفونی ناتمام: آن‌ها که رفتند و آن‌ها که ماندند

سندیکای کارگران فلز هانوفر: همبستگی با کارگران اعتصابی در ایران

اعلام همبستگی شبکه بین‌المللی سندیکایی با کارگران اعتصابی نفت و معترضان خوزستان

اعتراضات سراسری + جنبش کارگری

خیزش سراسری نیازمند پیوند با رادیکالیسم کارگری

خیزش خوزستان، خیزش های عظیم تری را نوید می دهد!

صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد: از اعتراضات به حق مردم شریف خوزستان حمایت می کنیم!

یک ماهگی یک اعتصاب

یورش بخش خصوصی برای تنگ تر ساختن حلقۀ استثمار بر گردن کارگران و زحمتکشان و تصاحب بیشتر منابع کشور

از سندیکای فلزکارمکانیک تا شورای سازماندهی: کارگران پروژه‌ای‌، در جستجوی نمایندگان واقعی

بیانیه شماره ۹ شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت: نگذاریم تجربه سال گذشته تکرار شود

بیانیه جمعی از نویسندگان، شاعران و کنشگران مستقل فرهنگی و اعضای کانون نویسندگان ایران در حمایت از …

بیانیه اعلام حمایت و همبستگی بیش از ۶۰ تن از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران با اعتصاب کارگران صنعت نفت …

اعتصاب کارگران نفت، انتظارات اجتماعی و حقایق طبقاتی

پیشگامان تغییر: جنبش زنان در ترکیه

استقامت، وحدت و هوشیاری رمز پیروزی نفتگران

بازگشت دارما و مارتیا به شبکه های اجتماعی

فقر میلیونی، آن روی انباشت ثروت!

اسپانیا، کوبانی، و چرا افغانستان نه؟ ضرورت نبرد بین‌المللی علیه فاشیسم، داعش، طالبان

بیانیه شماره دوم کمیته دفاع از کارگران اعتصابی

اعتصاب سراسری کارگران صنایع نفت و پتروشیمی در ۱۰۵ مرکز صنعتی با قدرت ادامه دارد

انعطاف ناپذیری ملاتاریا، ذاتی دولت توتالیتر و کارپذیری کامل ملت

عقب‌نشینی‌های پیمانکاران و پیشروی ما کارگران اعتصابی

حمایت مردم ماهشهر از کارگران اعتصابی

به همکاران پتروشیمی آبادان: شورای اسلامی ضد کارگر است

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت