Array ( )

بایگانی

زوج مسلمان همجنسگرا پیش از مراسم تحلیف ازدواج می کنند تا از خانوادشان حفاظت کنند.

۵٠ مرموزترین و جالب ترین واقعیت ها از تاریخ دگرباشان

ایالت کالیفرنیا سفر به ۴ ایالت دارای قوانین ضد دگرباشان را ممنوع کرد.

به راه‌پیمایی زنان بپیوندید: ۲۱ ژانویه ۲۰۱۷

کشیش کلیسای اسکاتلند خواستار شد که برای مبارزه با همجنسگراستیزی، مسائل دگرباشان در مدرسه ها آموزش داده شود.

فرماندار ویرجینیا دستور اجرایی حفاظت از حقوق دگرباشان را امضا نمود.

ایران نباید متهم نوجوان را اعدام کند

تجمع حمایت از آرش و گلرخ

مرور آخرین وضعیت حقوق بشر در ایران – دوهفته‌نامه نبض، ۲۴ دی ۱۳۹۵

قالبی نو برای گفتگوی‌های ملی

دادگاه به پرو حکم داد که نخستین ازدواج همجنسش را به رسمیت بشناسد.

مردان همجنسگرایی که تحت قوانین تاریخی ضد همجنسگرای انگلستان محکوم شدند، هفته ها از بخشوده شدن فاصله دارند.

دم خروس۱۶(26دی ماه57؛)شاه نرفت،آمد!

دم خروس۱۶(26دی ماه57؛)شاه نرفت،آمد!

جاستین ترودو وعده داد که زندانیان دگرجنس گونه را بر اساس هویت جنسیتی سکنی بدهد.

نماز قاتل بر مقتول و شهادت اصلاح‌طلبی

داستین لنس بلک بازیکنان ورزشکار دگرباش را تشویق نمود تا آشکارسازی کنند.

دم خروس(حزب ولایت فقیه)

دم خروس:حزب ولایت فقیه(مجموعه دوم)

تمامی سفیرهای همجنسگرای اوباما اکنون شغلشان را از دست دادند.

کدام نظام سیاسی «خوش‌بختی» بیشتری ایجاد می‌کند؟

هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!

هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!

خطاب بە رهبر جمهوری اسلامی ایران

کلنجار اهل دین با جُستاوردهای داروین (5)

بررسی ابعاد فساد در مدیران مدارس آموزش و پرورش و راهکارهای پیشنهادی جهت مقابله با آن

به آشکاری یک پرچم

هاشمی رفسنجانی؛ انحصارطلبی اصلاح طلب! – محمد شوری

کتابی نو، در کساد-بازارِ کتاب!

بحران مراقبت در سرمایه‌داری

آک پارتی به اتاق خواب ترک‌ها هم کار دارد

هاشمی رفسنجانی: مرد بدون سایه

در ستایش دیکتاتور؟!

سهم على و اقدس خانم از حکمرانى سردار سازندگى!