صفحه‌ی ویژه‌ی

Oktai.Darabzand

صفر امتیاز ?

آخرین مطالب :


مقاله جان کری دربارۀ برجام


پشتیبانی دختر صدام از ترامپ


چهارمین شب اعتراضات ضد ترامپ و بازداشت ده‌ها معترض


کیهان تظاهرات در امریکا را فتنه خواند!

آخرین نظرات توسط نویسنده Oktai.Darabzand

    نطری یافت نشد.