صفحه‌ی ویژه‌ی

Mana Aghaee

صفر امتیاز ?

آخرین مطالب :

«مهاجرت، مرگ شاعر نیست»

«شاعر تنها یک نظاره‌گر است»

آخرین نظرات توسط نویسنده Mana Aghaee

    نطری یافت نشد.