صفحه‌ی ویژه‌ی

leoramzin

آخرین مطالب :


«سوسیالیزم ابلهانه» چپ «ضدامپریالیست»


مصاحبه رادیو آوای زن با تراب ثالث درباره جنبش ژینا


چند کلام درباره «منشور مطالبات حداقلى» ۲۰ تشکل‌ صنفی و‌مدنی


جنگ اکراین: پرده دیگرى از نمایشنامه هولناک سرمایه‌دارى جهانى براى بشریت


درباره سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهورى


یادداشتى بر ترجمه جدید «چه باید کرد؟»


بحران جهانی و بازتولید سرمایه


ترجمه جدید “رفرم اجتماعى یا انقلاب؟” از رزا لوکزامبورگ


ترجمه جدید «نتایج و چشم‌اندازها» از لئون تروتسکی


وقتی بازارهای نفت ویروسی میشوند


انقلاب ایران و همسفران ترامپ


رزای سرخ و اعتصاب عمومی


انقلاب ایران و همسفران ترامپ


تاریخچه گرایش سوسیالیزم انقلابى: روایتى از انقلاب ایران


نیازهای جنبش کارگری


بخش دوم تاریخچه گرایش سوسیالیزم انقلابى در ایران – فصل چهارم*


بخش دوم تاریخچه گرایش سوسیالیزم انقلابى در ایران – فصل سوم*


بخش دوم تاریخچه گرایش سوسیالیزم انقلابى در ایران – فصل دوم*


بخش دوم تاریخچه گرایش سوسیالیزم انقلابى در ایران – فصل یکم


فتنه، شورش، انقلاب و فروپاشى اجتماعى


دربارۀ امپریالیزم


دربارۀ امپریالیزم: گفتگو با تراب ثالث؛ سومین بخش از مجموعه گفتگوهایی دربارۀ امپریالیزم

آخرین نظرات توسط نویسنده leoramzin

    نطری یافت نشد.