صفحه‌ی ویژه‌ی

leoramzin

آخرین مطالب :


ترجمه جديد “رفرم اجتماعى يا انقلاب؟” از رزا لوکزامبورگ


ترجمه جدید «نتایج و چشم‌اندازها» از لئون تروتسکی


وقتی بازارهای نفت ویروسی میشوند


انقلاب ايران و همسفران ترامپ


رزای سرخ و اعتصاب عمومی


انقلاب ايران و همسفران ترامپ


تاريخچه گرايش سوسياليزم انقلابى: روايتى از انقلاب ايران


نیازهای جنبش کارگری


بخش دوم تاريخچه گرايش سوسياليزم انقلابى در ايران – فصل چهارم*


بخش دوم تاريخچه گرايش سوسياليزم انقلابى در ايران – فصل سوم*


بخش دوم تاريخچه گرايش سوسياليزم انقلابى در ايران – فصل دوم*


بخش دوم تاريخچه گرايش سوسياليزم انقلابى در ايران – فصل یکم


فتنه، شورش، انقلاب و فروپاشى اجتماعى


دربارۀ امپرياليزم


دربارۀ امپریالیزم: گفتگو با تراب ثالث؛ سومین بخش از مجموعه گفتگوهایی دربارۀ امپریالیزم

آخرین نظرات توسط نویسنده leoramzin

    نطری یافت نشد.