صفحه‌ی ویژه‌ی

hasmos

[dk_points]

آخرین مطالب :


هارت و پورت آمریکا


سخنی با اقلیتهای مذهبی


سخنی با روحانیان آینده نگر


عصمت و سیاست


لائیسیته و آخوندکُشون


اصل و نسب تحول خواهی


بختیار دزدیدنی نیست


حکومت نظامیان چاره نیست


از شما چه میطلبند، از شما چه میطلبیم


سزارین انقلاب


آمریکا و لشکریان داعشی اش


مرده ریگ شخصی و میراث سیاسی


یادبود ترور دکتر شاپور بختیار در استکهلم


ما و جنگ اقتصادی


مرگ اقساطی


رهبری دمکراتیک


آمریکا همچنان برای برپایی حکومت داعش می کوشد! گزارشی از لوانت راپورت ( levant report )


رهبری دمکراتیک


*پیدایش داعش *پاره هایی ازکتاب”بیرقهای سیاه”


تنگه بازی


چه شعار هایی بدهیم


چگونه شعار بدهیم


از شوربختی ماست که آنچه می خواهیم یا بدست نمی آید یا از دست می گریزد!


چگونه شعار بدهیم


در انتظار قطب دوم-


چطور حجاب مسأله ی فرهنگی شد


از پشتک به وارو


زمان با ماست،زمانه هم شاید باشد


انقلاب “ملّی” بود، مگر نبود؟ انقلاب برای دموکراسی بود، مگر نبود؟


این حرفها برای که؟

آخرین نظرات توسط نویسنده hasmos

    نطری یافت نشد.