صفحه‌ی ویژه‌ی

hasmos

صفر امتیاز ?

آخرین مطالب :


مانور دوسر طلا


لائیسیته و حقوق شهروندیِ روحانیون


تروریست خواندن این و آن


پس انداز استبداد


سخنی با هموطنان بهایی


درد دل- حسن بهگر


تف بر پول !


بی ثباتی سازمانی


پلاتفرمی دشمن ساز و ایران بر باد ده!


سخنی با معلمان ایران


آوای ققنوس


دژفرنودِ(مغلطه ی) سروش


پیش زمینه های ناگزیرِ خواست های ما


با که طرفیم؟ با ملت؟ یا با…


لائیسیته و حیات روزمرۀ شما


من خودم جمهوریخواهم ولی…


ایاب و ذهاب


رفع ظلم از اقلیت با ظلم به اکثریت میسر نمی شود


چند نکته پیرامون بیانیه ی ” همبستگی برای آزادی و برابری در ایران “


همه به آزادی مذهبی احتیاج دارند، حتی اکثریت مسلمان


ققنوس از کدام تخم سر برآورده؟


اپوزیسیون التماسی


بیوه سالاری


در بسته بندی جداگانه فروخته نمیشود


لائیسیته و حیات روزمرۀ شما


که میتواند جمهوری اسلامی را از سوریه بیرون کند؟


روحیۀ جمهوری خواهی


میراث ماندگار شاپور بختیار به کوشش دکتر ابراهیم بی پروا


فراگیریِ جبهه با چه بهائی؟


ویس و رامین سروده ای در ستایشِ عشقِ زمینی، انسانی و جنسی

آخرین نظرات توسط نویسنده hasmos

    نطری یافت نشد.