صفحه‌ی ویژه‌ی

hasmos

آخرین مطالب :


ابعاد شکست


میهندوستی مدل جدید


قسم دمکراسی تان را باور کنیم یا دم فاشیسم را؟


مملکت را به کجا میبرید؟


سیاست خارجی جمهوری اسلامی


واقعاً تصور میکنید هیتلر مرده است؟


آهای هپلی جان!


چطور شد که بدعادت شدیم


به دو دلیل


سینمای ایران مدیون داریوش مهرجویی است !


حماس از کجا آمده؟


اعتماد آسان به دست نمی آید


تِت در پاییز


تِت در پاییز


جابجایی تقدس


قبل از قضاوت، بختیار را درست بشناسیم


هالیوودتان را باور کنیم یا واقعیت را؟


۱۱۰ هزار یورو برای چه ؟


دو کلمه در بارۀ بازدارندگی


آقازاده ها قدر هم را میدانند!


قرینۀ باطل


بختیار را بشناسیم


خیالپردازی نکنیم


کجا ایستاده ام


قدر فرصت را بدانیم


حجاب معجزه نمیکند


اخوان المسلمین و جمهوری اسلامی دو الگوی شکست خورده


نفرتکده


قیاس جنبش ایران باتظاهرات فرانسه قیاس مع الفارق است


-شاپور بختیار چگونه رستگار شد؟

آخرین نظرات توسط نویسنده hasmos

    نطری یافت نشد.