صفحه‌ی ویژه‌ی

hasmos

صفر امتیاز ?

آخرین مطالب :


آقازاده چهارنعل به عقب می تازد


جرم سیاسی چیست؟


برای یک مشت دلار؟


با جمهوری دوم به دو استبداد نه بگویید


با جمهوری دوم به دو استبداد نه بگویید


درد ما درد دیگری را جبران نمیکند


ای ملت! ایمان بیاورید به نیروی خود


پایان ناکامی


اجرای عدالت باید به دست ایرانیان انجام گردد


کین خواهی، مجازات، ساماندهی


چرا به جان جبهه ی ملی افتاده اند؟


چرا هنوز روحانی را عزل نکرده اند


مردم را بازی میدهید یا کار جدی می کنید؟


باز هم آزادی بیان


مبارزه با حکومت مذهبی کار پیروان همه ی مذاهب است


سکولاریسم مالیاتی


اسلام در سیاست خیری ندارد


خودش را بیاور، اسمش را نیاور


آیا آزادی همان بندگی است؟


دمکراسی و اسبابش


آزادی همه یا آزادی خودتان


داغ ریا


اسلام را باید از کجا بیرون کرد؟


تیمار و پیرایشِ آزادی


آمار یا ایمان؟


رابطه ی داخل و خارج و تقلب اصلاح طلبان


چالنگی و اعتمادین


لائیسیته با که طرف است؟


دشواریِ گروه های قوم گرا در فرایندِ دموکراتیزاسیونِ نوین در آینده ی ایران


آزادی های سیاسی و مذهبی در دموکراسیِ لیبرال و لائیک

آخرین نظرات توسط نویسنده hasmos

    نطری یافت نشد.