صفحه‌ی ویژه‌ی

hasmos

آخرین مطالب :


زندگی و زمانه آزادی و دادودهش-بخش نخست


آزادی حقیقی یا حقوقی؟


انقلاب و طبقه


شکستن کدام بت؟


فرق این دو در چیست؟


وعده «رفراندوم» پس از اشغال ایران؟


* پیدایش داعش * پاره هایی از کتاب ” بیرق های سیاه ” نوشته جابی واریک – Black Flags: The Rise of ISIS – Joby Warrick


کتابی خواندنی در بارۀ تبعیضات قانونی


فدرالیسم به که سود می رساند؟


جدائی خواهی یا تجزیه طلبی


رفراندم یا مجلس مؤسسان


شعار های ملت را خراب نکنیم


مسجد عوضی


آقازاده چهارفصل


فلسفه در ایران چگونه در کام نیستی فرو رفت


انقلاب و اصلاح(۴)


آیا دوران انقلاب ها سپری شده است؟


کجای کاریم؟


آزموده را دوباره نمی آزماییم


انقلاب و اصلاح- آریو مانیا (3)


انقلاب مشروطه ۱۹۰۶ و ضدانقلاب مشروعه ۱۹۷۹


رفراندم خالی، شعار توخالی


سنگ بزرگ و سنگ کوچک


انقلاب و اصلاح (۲)


انقلاب و اصلاح-(1) گفتاری پیرامون دژفرنودهای(مغلطه های) برخی از تئوریسین های ً اصلاح طلب ً


چه آموخته ایم از تاریخ؟


تبلیغات دروغ دردی از ایران دوا نخواهد کرد


چه آموخته ایم از تاریخ؟


یادداشتی درباره شعار،استقلال،آزادی،جمهوریِ ایرانی


عملیات کندور- دشمنان زندان نظامی ترور شدند

آخرین نظرات توسط نویسنده hasmos

    نطری یافت نشد.