صفحه‌ی ویژه‌ی

Firoz Nodjomi

آخرین مطالب :


برطبل پیروزی باید کوبید و یا بر طبل عزا؟


امریکا ستیزی در بیرون و دشمنی با آزادی در درون!


خطبه نوروزی و فتح سنگر دین!

چه جشنی و چه نوروزی!؟

بقای حکومت اخوندی تا براندازی حجاب اسلامی!


فرو غلتیدن دین در مفاسد قدرت و ثروت!


زمان خروج از حیرت!


از استبداد سیاسی تا استبداد مضاعف دین و قدرت!


هژمونی دین و حکومت ولایت تا قیامت!


نماز گزاری: کنشی مقدس یا موهن؟


با ویروس دینفروشی چه باید کرد؟


یوم الله در راه است!


ترامپ رفت و ما هنوز بنده‌ایم!


پیروزی دمکراسی بر اراده معطوف بدیکتاتوری!


حکومت فقیه فروریزد، اگر دین را خانه نشین سازی!


«پیوند با وظیفه عدالت!»


بارگاه خرافات را از بیخ و بن بر کنیم و بازار دین فروشان را بکسادی بکشانیم!


شبهای مردگان!


جامعه اسلامی: فاحشه خانه غیر رسمی!


کدامیک را باید براندازی کرد: دین یا قدرت!؟


عاشورای خونین آبان ۹۸ و یزید زمان!

چه جای نومیدی ست!

ای هموطن: چه جای یاس و نو میدی ست!؟


براندازی دین: اندیشه‌ای ممنوع!


درون از دین تهی دار تا بتوانی بپا خیزی!


فروپاشی نظام مشروطه و سکوت امیر طاهری!


بد حجابی بازتاب اراده معطوف به آزادی و خود آئینی!


نحات ایران یا رهایی از بند شریعت اسلامی!


حیف قطره ای اشک!


طناب شریعت را از گردن قهرمان ظلم ستیزی نوید افکاری برگیریم!


رمز رهایی: محاکمه وحدت دین و قدرت!

آخرین نظرات توسط نویسنده Firoz Nodjomi