صفحه‌ی ویژه‌ی

Firoz Nodjomi

آخرین مطالب :

نقئس زدایی

بحضرت عباس ری…م باین حجاب!


ناقوس مرگ نظام بگوش میرسد!


نتیجه انتخابات: اراده ولایت، خصم آشتی ناپذیر اراده ملت؟


مردم سالاری دینی یا استبداد مضاعف دین و قدرت!


بدریوزگی در بارگاه دین و قدرت پایان دهیم!


ستیز با شمشیر و یا شریعت؟


سهم خواهی از ساختار قدرت! فیروز نجومی


نه به بیعت با آخوندی که خدایی کند!


ظریف: در تحلیل مجتهد و در اجرا مقلد!


فرمانبر خدا یا فرمانروای خود؟


برطبل پیروزی باید کوبید و یا بر طبل عزا؟


امریکا ستیزی در بیرون و دشمنی با آزادی در درون!


خطبه نوروزی و فتح سنگر دین!

چه جشنی و چه نوروزی!؟

بقای حکومت اخوندی تا براندازی حجاب اسلامی!


فرو غلتیدن دین در مفاسد قدرت و ثروت!


زمان خروج از حیرت!


از استبداد سیاسی تا استبداد مضاعف دین و قدرت!


هژمونی دین و حکومت ولایت تا قیامت!


نماز گزاری: کنشی مقدس یا موهن؟


با ویروس دینفروشی چه باید کرد؟


یوم الله در راه است!


ترامپ رفت و ما هنوز بنده‌ایم!


پیروزی دمکراسی بر اراده معطوف بدیکتاتوری!


حکومت فقیه فروریزد، اگر دین را خانه نشین سازی!


«پیوند با وظیفه عدالت!»


بارگاه خرافات را از بیخ و بن بر کنیم و بازار دین فروشان را بکسادی بکشانیم!


شبهای مردگان!


جامعه اسلامی: فاحشه خانه غیر رسمی!


کدامیک را باید براندازی کرد: دین یا قدرت!؟

آخرین نظرات توسط نویسنده Firoz Nodjomi