صفحه‌ی ویژه‌ی

Firoz Nodjomi

آخرین مطالب :

زمان خاکسپاری الله فرا رسیده است!

حکومت اسلامی و تنزل منزلت انسانی!

الله اکبر، لا الله الا الله!

زندگی در عالم برزخ! فیروز نجومی

بقای حکومت ولایت و جنبش زن زندگی آزادی!

حماس پرورده دست ولایت!

آخوند خصم آشتی ناپذی ملت!

اسلام سیاسی یا سیاست اسلامی!

اتحاد جنسیتها و فروپاشی حکومت آخوندها!

حجاب اسلامی، در ستیز با زندگی و آزادی!

جنبش زن زندگی آزادی، جنبشی رهایی بخش و ذاتا دین ستیز!

زن زندگی آزادی خصم آشتی ناپذیر ولایت تسلیم اطاعت!

بحرانهای پی در پی توطئه دشمن یا ناشی از جهل و نادانی آخوند؟

فرا رسیدن پایان زمان و ظهور دجال!

چوب و چماق دین و یا شمشیر برنده قدرت!

از ستیز مظلوم با سلطه تا ستیز با ظالم سلطه جو!

امام حسین: اگر دین ندارید آزاده باشید!

رمز و راز آغازیدن با نام مقدس الله!


پیام عاشورا!

جنبش حجاب ستیزی و دستیابی بزندگی و آزادی!

جنبش کشف حجاب و آغاز انقلاب بر علیه حکومت آخوندی!

شناسایی دشمن مشترک، رمز وحدت نیروهای برانداز!

فراخوانی بسوی پذیرش دینی تازه: دین هرکس بدین خویش!

بحال این ملت باید خون گریست!

بوی گریز از مسئولیت و معصومیت بمشام میرسد!

نگریستن در چهره پیروزی!

از درون ندای وحدت بگوش میرسد!

باورهای مشترک و خاموشی قشر خاکستری!

متهم اصلی: دین آخوند!

کنشی انقلابی: بر شکستن مرزهای جدایی جنسیتها!

آخرین نظرات توسط نویسنده Firoz Nodjomi