صفحه‌ی ویژه‌ی

امیر مهرانی

اینجانب امیر مهرانی فعال حقوق بشر هستم و هر هفته به صورت مستمر گزارش هفتگی نقض حقوق بشر در ایران را در بخش های زندانیان-اعدام-کارگران-اندیشه و بیان-زنان-کودکان-اصناف-اقلیت های ملی و مذهبی در بنیاد اکبر محمدی گرد آوری و تنظیم میکنم و در سایت گروه حقوق مدنی بروجردی مشغول به فعالیتهای حقوق بشری هستم با نهایت تشکر و احترام امیر مهرانی

آخرین نظرات توسط نویسنده امیر مهرانی

    نطری یافت نشد.