خلاصه وار: منظور طرح و مقایسه ازدواج های مردمی (غیر رسمی خارج قوانین ظالمانه حکومت آخوندیستی و…) با ازدواج موقت آخوندیستی، این بود اگر شیعیان آخوندیستی این حق(؟!) مخصوص مردهای شیعه مسلمان می دانند که به هر تعداد از زنان مجرد و حتی زنان مجرد غیر مسلمان به نام متعه (ضیغه) بیگرند با انواع ترفندها از جمله توانایی مالی، مردان مجرد غیر شیعه و یا غیر مسلمان- بنا بر اصل حق متقابل- حداقل حق دارند با هم کیشان یا هم گروهان خودشان ی ازدواج تک همسری غیر رسمی داشته باشند، اینکه ازدواج نامحدود زمانی باشد یا محدود زمانی یا تعیین زمانی مانند ازدواج دائم که زمان دائمی قرار داد!، این درک برسند که ازدواج نامحدود زمانی مانند ازدواج هایی به- درست و غلط- با نام هایی مانند “با هم بودی” و سفید هم خانگی و… مطرح شده اند، همگی واکنش به رفع نیاز عاطفی و جنسی مجردها در چاچوبه شخصی عقلانی و اخلاقی است. اینکه ناپیروها از شیعه احتمالا اکثریت یک کشور تشکیل بدهند و آن وقت در بیدهاتی چون ازدواج و داشتن همسر مجبور به تحمل غیر رسمی و محدودهایی قانونی و حقوقی فرزندآوری مانند ثبت شناسنامه و تابعیت و… سازگار با حقوق بشر نسیتند و ممکن است مسئله نقض حقوق بشر علیه ناپیروها و غیر شیعیان در این باره منتج می شود.
مسائلی مهمی و خطیری بواسطه این عدم رعایت حقوق بشری در حال وقع است، از بی عدالتی جنسی و واقیع مسائل اخلاقی مانند هرزگی جنسی و کاهش شدید جمعیت ناشی کاهش ازدواج و فرزندآوری و مسائل اقتصادی و اجتماعی و ملی… خطر افتادن کشور به سیاه چاله کاهش جمعیت و عقیم شدن نسلی و نابودی ملیت و هویت اجتماعی مردم ایران.

اینکه مفافیا افراد مسئول در ج.ا تحت نفوذ مستقیم و غیر مستقیم بگیرد، هنگامی اشاره می شود تا قضیه مرگ فاجعه بار بانو “مهسا امینی” در چنگال دژخیمان مامور نهادهای ضذ حقوق بشری امر به معروف… و وقوع موج های جدید اعتراضی به بهانه آن برای احقاق خواسته حقوق بشری تا سیاسی و…، اشاره شود به قیمت ارز دلار که گویا ۴۰ هزرا تومان نشود مافیا دست بردار نیست از اختلال در بازار و سوءاستفاده وضعیت کشور، عجیب اینکه مافیایی ها و شب مافیایی های یا به نوعی خورده مافیایی ها، در نهایت قیمت ارز به لطف دولت چاپ کننده پول بدون پشتوانه، قیمت ارز دلار به ۴۰ هزار تومان بیشتر رساندند و الان بدجوری مقاومت می کنند در برابر کاهش قیمت!، به وضوح خودشان می گویند انتظارت تورمی و اعتراف به وجود حباب و قیمت غیر واقعی.

ماهیت عجیب رواج اصطلاح انتظارات تورمی، در واقع توجیه این مسئله ضد اقتصادی و ضد مردمی تورم خورای و غارت اموال و دارایی ها نیروی کار مزدبیگران است.

چه هنگامی که اقدام قانون شکنانه و تعهد شکنانه دولت ترامپ امریکا شروع شد و هنوز تحریم ها کامل اعمال نشد این پدیده ضد اقتصادی و ضد موسوم به انتظارت تورمی رونمایی شد، اما حب سازی در هنگامه پیروزی جو بایدن آشکار شد که حتی قیمت های کالای شاخص به سرعت در عرض چند روز به کمتر از ۴۰% رساند و در هنگامه بحث مجدد مذاکرات گاه به ۱۰% رسیده کاهش قیمت دلار، اینها نشان می دهد تا بیش از ۲۵% اثر نورم انتظاری و حباب قیمت دلار و سایر ارزها است.

درباره رمزارزها، اگر سخن از تحمیل این رمزارزها گفته، منظور خالقان آنها نیست، در واقع آنها یک جایگزین و آلترناتیو بالقوه و رقیب برای پول اعتباری حکومت ها ایجاد کردند و به خطر انداختن منافع ضد مردمی حکومت های سوءاستفاده گر از قضیه پول اعتباری و غارتی از اموال و دارایی های طبقات کارگری و مزدبیگر و فرودست می کنند با همکاری گروه های فرداست مافیا و شبه مافیایا و تبهکار ضد اقتصادی، با روش های به ظاهر پیچده توزیع نابرابر و ناعدالانه امکات تا توزیع ناعادلانه اثرات تورمی که در نهایت به کاهش داری و ثروت ناچیز فرودستان و مزدبیگران می شود از جمله پدیده ضد بشری کاهش قدرت خرید مردم توسط تورم خوارن حکومتی و مافیای و فرادستان…
دراقع شرایطی این پول اعتباری فراهم کرده، برخی را به ایده ایجاد پول رمزارز غیر حکومتی کشاند، اما متاسفانه به مسئله اعتبار و مسئل نوسان شددی توجیه نکردند و راه حلی برای اینها مسائل ارائه نشده و مزیت و فرصت این رمزرارزها تا حدی از دست رفته است. شاید با ابتکاراتی بشود به مشکلات غلبه کرد.

اینجا رد یا تایید رمزارزها نبود، طرح مسائل بود.

پ.ن: نکته افزوده، اینکه با توصیه های اخلاقی و دستورات بدون توان اجرا نمی توان از تجار و کسبه و خصولتی ها و حتی شرکت های دولتی توقع داشت از وسوسه سودهای آنی کوتاه مدت چشم پوشی کنند و منطق اقتصادی ملی و مردمی گوش کنند، حکومت که انحصار چاپ چول اعتباری و خلق نقدینگی با کمک بان ها در دس گرفته و عملا داردبیش از درامدهایش خرج می کند تا مخارج حکومتی تا کارکنان حکومتی بدهد، این نقدینگی کذاییرا منتقل می کند  به فرودستان مزدبگیر بخش خصوصی که بویِزه در اصناف حتی از حداقل قانون کار بیمه و سایر مازایی قانون کار برخودار نبستند.

اینجا برخلاف بسیاری مخالفان حکومت جمهوری اسلامی، قصد حمله به مسئله ازدواج موقت شیعیان نداشته، بلکه از این واقعیت به نفع حق داشتن همسری برای دگراندیشان و ناپیروها است، ای احتمال که اکثریت مردم ایران ناپیرو باشند و به طوری نمایلی به تن دادن به رسموات شیعی و اسلامی مانند ازدواج موقت نداشته و بخواهند به روش دلخواه خود رابطه عاطفی تک همسری داشته، حکومت پاناسلامی ج.ا بعید است از عهده این حجم بزرگ و عمیق و سنگین اصلاحات اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و ملی بربیاید و مثلا حتی این حکومت از عهده و  عرضه حل مهریه برنیامده است!

درباره پول مردمی و غیر حکومتی

 

امثالهم قصد اتهام به برخی حکومت ها ندارد که واقعا نیتشان غارت و دزدی و فقیرتر کردن فرودستان و مزدبگیران و بیکاران فقیر است، بلکه بگویند چاره ندارند(؟!)، ام ب هر روی وقتی حاضر نیستند بودجه های خود را انقباضی کنند و از اتلاف منابع جلویگری کنند و برعکس با وجود کمبود و احتمال کسری بودجه، باز بودجه ها افزایش داد و ریدف گزافی به نهادها و افراد به صاطلاح ناکارمد و به قولی مفت خور می دهند! در مقابل محدودیت افزایش مزد کارکنان و بویژه نجومی بیگرها اعتنایی نمی کنند و همچنان رانت و امیتاز به اصطلاح خودی ها حکومتی می دهند و این رانت ها و پول های چاپ شده و خلق نقدینگی با همکاری بانک ها در ناهیت زا طریق ایجاد تروم های شدید بالا، از جیب مردم معمولی فرودست و مزدبیگر و بیکار فقیر برداشت می شود، در این صورت خیلی سخت قبول کرد آنها بی گناه هستند!

بودجه ۱۴۰۲ یا توهمات یک حکومت در حال سقوط؟!

وقتی حکومتیان فاقد عرق ملی باشند و پیروی ایدئولوژی اجنبی گرا (پان اسلامی پان عربی و…) و بی مسئولیتی آنها در نتیجه رشد نقدینگی و چاپ پول بدون پشتوانه… تحریم، تورم و بحران و اجتماعی و فرهنگی و عقدیتی… در نهایت انحطاط ملی

 

آیا منتقدان از ترس اتهام مسئولیت اجرای پیشنهادهایشان، حاضر به ارائه پیشنهاد راه حل نمی شوند؟

گلچین های ابرمنتقد، پادشاه لُخت ایرانشهر ویران شده تا پادشاه بِخردپوش عربستان آباد شده…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)