درباره پول مردمی و غیر حکومتی

در مطلبی اشاره شد به رمزارزها، نگارنده جدا از اینکه اساسا شخصا علاقه به استفاده از رمزازرها به عنوان پول اصلی مبادله یا پول سرمایه گذاری و پس انداز و حفظ ارزش داریی تمایل دارم … ادامه خواندن درباره پول مردمی و غیر حکومتی