در مطلبی اشاره شد به رمزارزها، نگارنده جدا از اینکه اساسا شخصا علاقه به استفاده از رمزازرها به عنوان پول اصلی مبادله یا پول سرمایه گذاری و پس انداز و حفظ ارزش داریی تمایل دارم یا نه، بگمانم دیگر رمزارزها یک واقعیت خودش را بر جوامع بشری تحمیل کرده است، بعید است حکومت ها مردم دست از این رمزارزها بردارند، تا زمانی برخی دولت ها و بسیاری از مردم این رمزارزها استفاده می کنند داری اتبار هستند و این اعتبار به شدت نسبی و مستعد نوسان است.

اما رخ داد رواج رمزارزها به عنوان پول دیجیتالی آلترناتیو نسبی و محدود برای پول اعتباری حکومت ها و رقیب آنها در اختیار بسیرای زا مردم است، لزوما نبایست نگاه منفی داشت و گفت تماما استفاده برای موارد تبهکاری است، در حالی که مردم شکورهای در حال تحریم های ظالمانه حکومت های قدرت اقتصادی، از این ابزار می توانند به امور بشردوستانه و تهیه کالاها و خدمات بشردوستانه یا حقوق بشری استفاده کنند.

نکت دیگر که شاید زمانی بسیار یاز ما به اشتابه انداخته این است چون حکومت ها دارند از امیتاز ویژه چاپ به نفع خود و به زیان مردم معمولی استفاده می کنند پس مردم معمولی فاقد هیچ پول و یا ابزراهیا شبیه کارکرد پول هستند. اما این طور نیست، از قبل از پول اعتباری حکومتی و تاریخ تا اکنون همواره مردم پول های زیادی داشته و دارند، کالاهای کمیاب بادوام گران بها کم حجم مانند طلا و نقره و پلاتین و سنگ های قیمتی و جواهرات… و حتی بنا برگفته ای در قدیم و شاید هم اکنون مردم گینه پاپوآ از پرهای پرندگان بهشتی را به عنوان پول استفاده می کردند(؟) و این گونه نیست مردم کاملا دست بسته در مقابل حکومت ها باشند.

حکومت ها البته دائما درحال رصد منابع مالی مردم و گرفتن مالیات و محدودیت و کنترل این منابع و پول های مردمی هستند.

حکومت ها و عوامل حکومتی بویژ در دیکتاتوری فاسد و حتی برخی حکومت های بهظ اهر دموکراتیک تمایل شدیدی به غارتگری و دزدی از مردم معملی دارند و با بهانه هی مختلف تحت عناوین مختلف در حال سرکیسه کردن مردم هستند، غارت و دزدی از اموال مردم با ابزار چاپ پول بدون پشتوانه و ایجاد تورم های شدید بالا تا توزیع ناعدالانه تورم میان فرودستان فرادستان و…. ا زانواع این غارت هست.

امثالهم قصد اتهام به برخی حکومت ها ندارد که واقعا نیتشان غارت و دزدی و فقیرتر کردن فرودستان و مزدبگیران و بیکاران فقیر است، بلکه بگویند چاره ندارند(؟!)، ام ب هر روی وقتی حاضر نیستند بودجه های خود را انقباضی کنند و از اتلاف منابع جلویگری کنند و برعکس با وجود کمبود و احتمال کسری بودجه، باز بودجه ها افزایش داد و ریدف گزافی به نهادها و افراد به صاطلاح ناکارمد و به قولی مفت خور می دهند! در مقابل محدودیت افزایش مزد کارکنان و بویژه نجومی بیگرها اعتنایی نمی کنند و همچنان رانت و امیتاز به اصطلاح خودی ها حکومتی می دهند و این رانت ها و پول های چاپ شده و خلق نقدینگی با همکاری بانک ها در ناهیت زا طریق ایجاد تروم های شدید بالا، از جیب مردم معمولی فرودست و مزدبیگر و بیکار فقیر برداشت می شود، در این صورت خیلی سخت قبول کرد آنها بی گناه هستند!

بدفهمی یا سوءتفاهم درباره قضایای اجتماعی تا اقتصادی ( مانند ازدواج موقت، قیمت ارز، رمزارز…!)

 

بودجه ۱۴۰۲ یا توهمات یک حکومت در حال سقوط؟!

وقتی حکومتیان فاقد عرق ملی باشند و پیروی ایدئولوژی اجنبی گرا (پان اسلامی پان عربی و…) و بی مسئولیتی آنها در نتیجه رشد نقدینگی و چاپ پول بدون پشتوانه… تحریم، تورم و بحران و اجتماعی و فرهنگی و عقدیتی… در نهایت انحطاط ملی

 

آیا منتقدان از ترس اتهام مسئولیت اجرای پیشنهادهایشان، حاضر به ارائه پیشنهاد راه حل نمی شوند؟

گلچین های ابرمنتقد، پادشاه لُخت ایرانشهر ویران شده تا پادشاه بِخردپوش عربستان آباد شده…

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)