کتاب تازه امیر سارم منتشر شد:

انسان در ایرانِ این دنیایِ زمین

 

 

برشی از کتاب:

یادداشتی از پیش

دسته ای دزد بوده اند که تا توانسته اند، دروغ گفته اند تا دزدی کنند. دسته ای دزد بوده اند که برایِ رسیدن به حکومت و به ویژه در حکومت ماندن، آدم کشته اند، زندانی کرده اند، زندگی بسیاری را نابود کرده اند، از هر خُرافه ای حقیقت ساخته اند ، روسپی پروری و روسپی داری کرده اند، مردم را به هر اعتیادی آلوده کرده اند، شکنجه کرده اند و با اینهمه فساد، وانمود کرده اند روحانی و مقدّس هستند. تا حکومت کنند که دزدی کنند.

امیر سارم

بیش از میلیون بار فرصت داشته اند که تغییر کنند امّا فاسدتر شده اند. زمان دیگر برایِ تغییرِ آنها صبر نخواهد کرد و از این پس هر دگرگونی ای به سویِ نابودیِ آنهاست. مکثِ زمان برایِ دگرگونیِ بیشتر، فرصتِ آنها نیست، فرصتی برایِ سرزمین ها و آدم هایی دیگر است که هنوز به این نقطه از سقوط نرسیده اند و شاید دگرگون شوند.

از این پس در زمانی که در پیش است، فضایِ زندگی در همه جایِ زمین برایِ آنها، تنگ ترمی شود. دیگر نمی توانند تغییر کنند حتّا با آنهمه سال پرورشِ فریب و دروغ از نیرنگی تازه،ناتوانند. زمان می خواهد آنها از میان بروند و هرچه بیشتر از دروغ هایِ آنها، پرده بر می دارد.

دزدان مقدّس نمایِ دروغگو، هر دروغی که توانسته اند گفته اند تا بتوانند حکومت کنند و دزدی کنند. زمان دیگر به آنها فرصتِ تغییر نمی دهد روزها و شب های و ساعت ها ی آینده همه چیز به سویِ مرگ و نابودیِ آنهاست. آنها، فقط باید از میان بروند تا آدم هایِ دیگر، با خانواده دوستان آشنایان و فرزندانشان روزگارِ خوبی داشته باشند.

 

از همین نویسنده بخوانید:

کتابِ کوچکی به نامِ یادداشت هایِ دیگر – امیر سارم

آوازهایِ این سویِ پرده – امیر سارم

لُکنَتِ آزادی – مجموعه شعر – امیر سارم

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com