«لُکنت آزادی» مجموعه شعری از امیر سارم شاعر معاصرِ ایرانی 

 
«لُکنتِ آزادی» پنجمین مجموعه شعر و نهمین کتابِ امیر سارم شاعر و نویسنده‌ی ایرانی است.
 
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)