در ادامه سناریوی مُضحک و پوچ “طراحی سوخته” بازجویان وزارت اطلاعات علیه اسماعیل بخشی و سپیده قُلیان، رسانه های وابسته به وزارت اطلاعات، اعضای تحریریه نشریه گام از جمله امیرحسین محمدی فر و ساناز الهیاری که در هفته اخیر دستگیر و زندانی شدند، را به عضویت در حزب حکمتیست منتسب کرده اند.

حزب حکمتیست اعلام میکند این یک پاپوش دوزی صرف و تکراری و یک دروغ محض است. حزب حکمتیست تصریح میکند که اعضای هیئت تحریریه نشریه گام هیچ رابطه ای با حزب حکمتیست نداشتند و عضو حزب نبودند. ادعای وزارت اطلاعات سناریوئی است که قرار است زیر شکنجه به امیرحسین محمدی فر و ساناز الهیاری تحمیل شود. پرونده سازی ممنوع! گرفتن اعتراف زیر شکنجه دیگر اثر ندارد!

دفتر مرکزی حزب کمونیست کارگری – حکمتیست

٢١ ژانویه ٢٠١٩

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)