تنها مى‌آيى، تنها مى‌روى. در زندگى فقط خودتى، فقط خودت! اين را بايد با رگ و جان و خون و پوستت درک كرده باشى وگرنه اين‌جا ول معطلى! از نوچه‌بازها متنفرم، از نوچه‌ها بيشتر! هزار بار گفتم و باز تكرار مى‌كنم، اگر هوادار و بسيجىِ كسى هستى اين‌جا جاى تو نيست، يا اگر عمد دارى بمانى سعى كن زير هيچ پستى كامنت نگذارى چون ممكن است كنجكاوى بكشاندم به صفحه‌ات و آن‌جا جمله يا استاتوسى ازت بخوانم كه در آن اظهار حقارت نسبت به يكى كه حقيرتر از توست كرده باشى و يك‌كاره بلاكت كنم. اين صفحه پارتيزان مستقل مى‌خواهد، نوچه‌ها، مريدها، هوادارها حتى طرفدارها هری!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)